Zemědělská krajina – prostor pro život – 2/2023 – KAPACITA NAPLNĚNA

Workshop   8. 2. 2023   Odborný garant: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Ústav krajinářské architektury FA ČVUT ve spolupráci s Ing. Zuzanou Skřivanovou, Ph.D., ČMKPÚ

Objednat Zemědělská krajina – prostor pro život – 2/2023 – KAPACITA NAPLNĚNA

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Zemědělská krajina představuje 54 % rozlohy České republiky. Kvalita tohoto prostředí ovlivňuje život každého z nás.  Mezi zásadní nástroje, jak zemědělskou krajinu ovlivnit, patří zemědělská politika, pozemkové úpravy a územní plán. Pozemkové úpravy, tak jak je známe dnes, vznikly v roce 1991 s cílem napravit škody ve vlastnických vztazích. Postupem času se z pozemkových úprav stal klíčový nástroj pro komplexní tvorbu krajiny. Jedním z důležitých podkladů pro návrh tzv. Plánu společných zařízení je územní plán. V rámci workshopu budeme hledat odpovědi na následující otázky:

 • Zlepšuje se stav zemědělské krajiny, hospodaření s dešťovou vodou, stav biodiverzity a celková prostupnost krajiny?
 • Je zemědělská krajina prostorem pro život?
 • Naplňují územní plán a komplexní pozemkové úpravy zásady krajinného plánování?
 • Je územní plán v dnešní podobě dostatečným podkladem pro pozemkové úpravy?
 • Jaké jsou možnosti a úskalí komplexních pozemkových úprav ve vztahu k revitalizaci krajiny?
 • Jakým způsobem naplňují krajinářští architekti a projektanti pozemkových úprav své poslání krajinu plánovat a hledat její optimální uspořádání a funkci?

Workshopu byla uděla záštita Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Státním pozemkovým úřadem a Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Kategorie cen vložného včetně 21% DPH:

Členové: SZKT, ČMKPÚ, zástupci místních samospráv / 750 Kč
Nečleni / 1 000 Kč
Členové SZKT-ČAKA, studenti (mimo ČVUT), důchodci / 500 Kč
Studenti ČVUT – zdarma (bez oběda), pracovníci ČVUT – zdarma (bez oběda)

PŘIHLÁŠENÍ ZDE!!!

Partneři akce

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

Program

 • 8:45

  Prezence účastníků

 • 9:30

  Přivítání účastníků

  Jana Pyšková (Česká asociace pro krajinářskou architekturu), Jarmila Smotlachová (Senát Parlamentu ČR), Tomáš Dubský ( Poslanecká sněmovna ČR), Michal Gebhart ( SPÚ)

 • Blok I. – Otázky, na které chceme hledat odpovědi

 • 10:00

  Úvod – Definování otázek, na které chceme hledat odpovědi

  Zuzana Skřivanová, Klára Salzmann

 • 10:10

  Biodiverzita zemědělské krajiny

  Jiří Sádlo, Botanický ústav Akademie věd České republiky

 • 10:30

  Nature restoration Law

  Eva Volfová, Ministerstvo životního prostředí ČR

 • 10:50

  Revitalizace zemědělské krajiny ve světle nové Společné zemědělské politiky

  Radim Kotrba, Asociace soukromého zemědělství ČR

 • 11:10

  Jak proces plánování krajiny probíhá v Německu?

  Eva Němcová, Fakulta architektury ČVUT v Praze

 • 11:30

  Přestávka na oběd

 • Blok II. – Komplexní pozemkové úpravy: příklady dobré praxe a diskuse nad možnostmi a úskalími jejich současného pojetí

 • 12:30

  Pozemkové úpravy - nástroj pro realizaci krajinotvorných opatření

  Jaroslava  Kosejková, Státní pozemkový úřad

 • 12:50

  Ukázka využití pozemkových úprav pro revitalizaci krajiny

  Michal Pochop, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

 • 13:10

  Možnosti a úskalí pozemkových úprav - pohled projektantky

  Zuzana Skřivanová, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy

 • 13:30

  Přestávka na kávu

 • Blok III. – Představení způsobů plánování krajiny různých škol v České republice

 • 14:00

  Možnosti optimalizace struktury zemědělské krajiny z pohledu zahraničních zkušeností

  Alena Salašová, Mendelova univerzita v Brně

 • 14:20

  Praktické zkušenosti z krajinného plánování v České republice na příkladu územních studií pro Potvorov a Dolní Břežany

  Eva Jeníková a Klára Salzmann, Fakulta architektury ČVUT v Praze

 • 14:40

  Zemědělská krajina v územních plánech

  Vladimír Mackovič, Alena Smrčková

 • Blok IV. – Kulatý stůl a doporučení

 • 15:00

  Spolupráce projektantů územních plánů, projektantů pozemkových úprav a krajinářských architektů. Zapojení krajinářských architektů do projektů krajinného inženýrství. Podpora krajinných plánů pro obce. Diskuse určena pro starosty, úředníky státní a místní správy, zemědělce, projektanty KoPÚ, krajinářské architekty, projektanty ÚP.

  Eva Volfová, Jiří Sádlo, Jaroslav Šebek, Jaroslava Kosejková, Eva Němcová, Alena Salašová, Eva Jeníková, Alena Smrčková, Tomáš Dubský, Jarmila Smotlachová a Vladimír Dolejský.

 • 16:00

  Ukončení programu

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 2. 2. 2023. Přihlaste se výše „přihlášení zde“.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury,
 • on-line kartou,

Oběd: v ceně konference (dle kategorie). Podrobnosti budeme rozesílat přihlášeným účastníkům následně.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

150 150 Zemědělská krajina – prostor pro život – 2/2023 – KAPACITA NAPLNĚNA 2024-04-18
Pro koho je akce určena
 • Starosty, úředníky státní a místní správy
 • Zemědělce, projektanty KoPÚ
 • Krajinářské architekty, projektanty ÚP
Místo konání

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, místnost 155 Gočár