Mimořádná zpráva – hrozba dalšího kácení dřevin prozatím odvrácena!

Vážení členové a příznivci SZKT,

přinášíme Vám aktuální zprávy týkající se projednávání tzv. invazní novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a navržené změny režimu kácení dřevin, které rostou v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací (§ 8, odst. 2 zákona). Navržená změna výrazně oslabovala právní ochranu dřevin,  hrozilo nekontrolovatelné kácení význačných stromořadí v centrech měst a obcí. SZKT se proti tomuto návrhu jasně vymezila a spolu s Vámi vyvinula značné úsilí a aktivitu, aby tato změna byla z návrhu novely stažena.

Věříme, že právě aktivita SZKT vedla k tomu, že navržená změna režimu kácení byla z návrhu zákona úplně vyškrtnuta a na jednání Vlády ČR byl návrh zákona dne 6. 1. 2020 schválen bez této změny!  viz  usnesení 

Vedení SZKT v této věci jednalo s ministrem ŽP, Mgr. Richardem Brabcem a jeho náměstky, na konferenci Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích pozvala náměstka ministra ŽP Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D. a spolu se 400 účastníky s ním diskutovala o navržené změně a jejích důsledcích, informovala o věci ve veřejných médiích a své stanovisko a důvody nesouhlasu zaslala Legislativní radě vlády a otevřeným dopisem znovu ministrovi ŽP. Za pomoc a vyjádřenou podporu v této věci Vám všem moc děkujeme. Stejný podíl na tomto výsledku mají i aktivity dalších organizací jako např.  ČSOP, Arnika, Hnutí Duha a dal., kterým děkujeme za spolupráci. Nezanedbatelná byla i osobní aktivita a odborná podpora jednotlivců, v případě SZKT  jmenovitě podpora JUDr. RNDr. Jitky Jelínkové, Ph.D.

SZKT jako největší profesní oborová organizace v ČR bude v těchto aktivitách dále pokračovat a vyjadřovat se k veřejnému dění, dotýkajícího se našich profesí. Tato pozitivní zpráva je důkazem, že naše činnost má smysl a je naší profesní povinností být v tomto smyslu dále aktivní.  

 Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT, z.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *