V letošním roce čeká na návštěvu hodnotitelské komise Zelené stuhy ČR 2018 celkem 10 krajů. Hodnocení bude probíhat ve dnech od 3. do 6. září 2018. Výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení v Senátu dne 2. října 2018.

Hodnotitelská komise

  • Ing. Jaroslav Brzák
  • Tomáš Drobný
  • Ing. Jaroslav Vintera
  • Ing. Radmila Fingerová
  • Ing. Eva Voženílková
  • Aleš Kurz