S novým rokem bychom vám rádi představili dokumentární film Ivana Stříteského „Zasaďme se o stromy“, na jehož tvorbě se SZKT podílela a jehož vznik také menší finanční částkou podpořila (krátká anotace v příloze).

Film naleznete zde: (567) Zasaďme se o stromy – YouTube

Jde o dokument, který je určen široké odborné i laické veřejnosti. Jeho základní úlohou je vysvětlit, jak důležitou úlohu stromy ve veřejném prostoru plní a také veřejnosti sdělit, že je to ona, kdo může společenskou poptávkou formulovat požadavek na lepší a kvalitnější péči o stromy. V našich vzdělávacích aktivitách směrem k širší veřejnosti chceme dále pokračovat a jako velmi důležitou součást této aktivity vnímáme zejména vzdělávání starostů malých obcí. Budeme rádi, pokud nás v této činnosti podpoříte šířením tohoto dokumenty a také opětovným uhrazením členského poplatku (případně se stanete našimi novými členy). Podpoříte tak nejenom finanční stabilitu a činnost SZKT, ale také její kredibilitu ve veřejném prostoru – čím větší a silnější bude naše členská základna, tím větší a silnější bude náš mandát k formulování oborových názorů na veřejnosti.  

Dokument „Zasaďme se o stromy“ můžete použít pro vlastní potřebu, při komunikaci se zákazníky, jako podklad pro veřejná projednávání či inspiraci pro vedení vašich měst a obcí, pro školy a školky, apod.  Budeme rádi, pokud budete odkaz na film šířit dále. Přispějete tak nejen ke zvýšení povědomí o této problematice, ale také k propagaci našich oborů. I když to není primárním záměrem filmu, může vám dokument také pomoci nenápadně katalyzovat poptávku po vaší práci u nových zákazníků.

Nyní ještě krátce k autorovi a režisérovi filmu. Pan Ivan Stříteský je dokumentarista, který natočil řadu velmi kvalitních dokumentárních filmů. Jeho filmy mají zvláštní poetiku a mnohé získaly řadu ocenění. Ivan Stříteský je srdcař, který se o problémy zajímá do hloubky a svými filmy udělal pro ochranu přírody a krajiny tolik,  jako málokdo jiný v ČR. Níže naleznete odkazy na jeho poslední dokumenty, které souvisejí s naší profesí. V poslední době v  jeho filmech vystupuje jako průvodce  ekolog, environmentalista a půdní biolog Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., bývalý ministr ŽP vlády ČR (2009) a také současný poradce ministra životního prostředí. Ten je také průvodcem  „našeho“ filmu.

Pozn.: Níže uvedené filmy „Nech půdu žít“ a „GEODERMA“ doporučujeme jako doplnění přednášky „Najít půdu pod nohama“, kterou měl Doc. RNDr. L. Miko, Ph.D. na naší nedávné konferenci 25. Dny ZKT v Luhačovicích 2022.

Protože částka získaná na realizaci filmu zcela nepokryla náklady, obrací se na vás osobně pan režisér s neformální žádostí (v mailu níže).  Pokud se vám film „Zasaďme se o stromy“ či jeho další dokumenty líbily, necháváme na vašem uvážení, zda  byste je podpořili zasláním drobné finanční částky dle vaší volby – od výše vstupného do kina až třeba po částku ve výši reklamy či propagace firmy (oboru). Ivan Stříteský má již v hlavě další nápad, rád by natočil film o hospodaření s dešťovou vodou. Proto ho chceme touto výzvou v jeho další činnosti podpořit.   

Příklady filmů z dílny IS:

Nejbližší krajina o městské zeleni na příkladu města Prahy

Silva Gabreta o významu přírodních procesů v lese

Nech půdu žítŽivý plášť planety Země – GEODERMA o významu přírodních procesů na zemědělské půdě

Půda nad zlato dokument určený pro propachtovatele zemědělské půdy

Krajina pro včely o proměnách krajiny ve prospěch včel

Zdravější krajina o proměnách krajiny podpořených z AEKO

VZKAZ IVANA STŘÍTESKÉHO:

Vážení co děláte svět krásnější, pěkný den.

Připravili jsme dokument o významu stromů ve městě nazvaný Zasaďme se o stromy, který je možné vidět zde.

Dokument mapuje úlohu veřejnosti při péči o zeleň.  Veřejnost se prostřednictvím dokumentu seznámí se základními benefity a ekosystémovými službami, které nám stromy ve městech poskytují. Mezi základní představované benefity patří pozitivní vliv na zdraví, zlepšování mikroklimatu a zlepšení kvality ovzduší.

Snímek můžete využít při komunikaci s veřejností ať už během projednávání záměru regenerace veřejných prostranství nebo jako výchozí materiál pro motivaci veřejnosti při participativním projednávání projektů.  Pořadem provází přední odborníci z řad správců veřejné zeleně, biologů, arboristů, lékařů, vědců a ekonomů.

Motto dokumentu: Zasaďme se o stromy bude se nám žít lépe.

Dokument vznikl za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Společnosti Symbiom. Získané prostředky pro pokrytí nákladů na vznik dokumentu ale nestačily. Částečně byl pořad financován z vlastních zdrojů. Obracíme se na Vás s žádostí o zvážení poskytnutí příspěvku od výše hodnoty lístku do kina až po několik tisíc korun. Můžu vystavit fakturu, připravit dohodu o provedení práce, uvést název Vaší organizace v závěrečných titulcích (pro vysílání v ČT). Číslo našeho bankovního účtu je 867646701/0100.

Za využití dokumentu v komunikaci s veřejností budu povděčný.

Mnoho hezkého

Ivan Stříteský – SKYFILM

602569360www.skyfilm.cz

Zpět