Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti zrušit či přesunout vzdělávací akce pořádané SZKT se redakční rada časopisu Zahrada-Park-Krajina rozhodla uvolňovat pro širokou odbornou i laickou veřejnost články z posledních ročníků časopisu. Tímto dílem pomyslně uzavíráme ochutnávku ročníků 2017-2019. Článek Atelieru Partero Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme?! byl zveřejněn v čísle 1/2017 s tématem Benefity zeleně. Text byl původně určen laikům a skvěle shrnuje spoustu problémů stromů ve městech, s nimiž se často potkáváme. V dnešní době masové výsadby stromů by si jej měli přečíst všichni, kdo se chystají sázet ve městech. Ať nám těch týraných stromů nepřibývá.