Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti zrušit či přesunout vzdělávací akce pořádané SZKT se redakční rada časopisu Zahrada-Park-Krajina rozhodla uvolňovat pro širokou odbornou i laickou veřejnost články z minulých ročníků časopisu. Tímto dílem otevíráme ochutnávku ročníků 2015-2016. Číslo 03/2016 bylo tématicky věnováno Ukázkovým zahradám. A jaké jiné téma vybrat na „zelený čtvrtek“, než Přírodní zahrady, o kterých nám do časopisu napsala Vlasta Hábová. Fenomén tzv. přírodních zahrad se u nás dostal do popředí zájmu poměrně nedávno. Diskutovaným tématem se stala jejich zdánlivá nejednotnost a uchopení laickou veřejností, které vede z pohledu profesionálních hodnotitelů ke kolísající „kvalitě“ díla. Hledání jednotícího principu navíc někdy zavádí k záměně s jinými styly (například s permakulturou). Ve skutečnosti se však hnutí přírodních zahrad snaží vyvažovat snahy o podporu biodiverzity, propagaci udržitelných metod zakládání a údržby zeleně s estetickou rovinou. Více se dočtete v kompletní verzi článku v PDF.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *