Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti zrušit či přesunout vzdělávací akce pořádané SZKT se redakční rada časopisu Zahrada-Park-Krajina rozhodla uvolňovat pro širokou odbornou i laickou veřejnost články z minulých ročníků časopisu. Tentokrát se vrátíme zpět, dalo by se říct domů. Ale k těm opuštěným, téměř zaniklým a znovu objevovaným domovům. V článku z čísla 1/2015 Hany Syrové a Daniela Matějky navštívíme Hřebečsko – region, který (ne)zanikl.

Zpět