Vzhledem k aktuální situaci a nutnosti zrušit či přesunout vzdělávací akce pořádané SZKT se redakční rada časopisu Zahrada-Park-Krajina rozhodla uvolňovat pro širokou odbornou i laickou veřejnost články z posledních ročníků časopisu. V minulém díle jsme se dotkli historie, tak se u ní trošku zdržíme. Číslo 04/2017 bylo tematicky věnováno historickým zahradám. Vybrali jsme pro vás článek Radka Pavlačky Autenticita památky zahradního umění – původnost nebo pravdivost? Stojí za přečtení i zamyšlení. Obecně lze totiž vztáhnout nejen k památkám, jako takovým, ale k zásahům do existujících zeleně obecně. A nádherný úvodní citát se týká vlastně snad každé zahrady: „Zahrada je výsledkem složitého příběhu, jehož půvab spočívá právě v anabázi nepředvídatelného výsledku.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *