Vážení členové a příznivci SZKT,

rádi bychom vám tlumočili žádost spřátelené skupiny krajinářských architektů, zahradníků a umělců, o finanční podporu české účasti na výstavě  Floriade Expo 2022. Kolegové sdružení ve spolku Cestami proměn, připravují  expozici, která bude reprezentovat Českou republiku na této světové výstavě. Floriade Expo 2022 je mezinárodní zahradnická výstava pořádaná v Holandsku jedenkrát za deset let. Letošní ročník přináší téma „Growing green cities“ a bude zaměřený na „udržitelnost“, „životaschopnost“ a „nadějnou budoucnost“. Výstavu hostí od poloviny dubna do počátku října 2022 město Almere, nově vytvořená ostrovní část poblíž Amsterdamu.

Koordinátorkou české účasti je Drahomíra Kolmanová, spoluautory expozice jsou také Jitka Trevisan a Petr Mičola. Cílem realizační skupiny je připravit důstojnou reprezentaci České republiky. Téma plánované české expozice vychází z poselství světově uznávaného velikána Jana Amose Komenského a jeho i v dnešní době aktuálního díla „Labyrint světa a ráj srdce“. Tisková zpráva s podrobnostmi a projekt.

Organizátoři prosí o podporu všechny, které obor krajinářská architektura živí. Probíhají jednání o podpoře státu, ale je to zdlouhavý proces a peníze jsou potřeba ihned. Pomohou dary od sponzorů i malé částky od jednotlivců.

Hlavní sponzoři budou mít loga na vstupních cedulích a v katalogu, další budou uvedeni jmenovitě. Bude následovat i propagace v rámci ČR. Číslo účtu je 20001-103380309/0800, ve zprávě pro příjemce uveďte adresu a IČ.

Ing. Ondřej Feit, ředitel