V letošním ročníku mezinárodní soutěže je Česká republika reprezentována pouze jedním zástupcem, a to vítězem Zelené stuhy ČR Vesnice roku 2018 – obcí Ostopovice v Jihomoravském kraji. V letošním ročníku nebylo nominováno sídlo z kategorie město. Letošního ročníku se zúčastní celkem 14 různých evropských sídel z devíti evropských zemí. Hodnotící komise složená ze zástupců všech zúčastněných zemí, navštíví obec Ostopovice dne 30. června 2019.

Garantem ocenění Entente Florale Europe je MŽP.