Otevřený dopis ministrovi životního prostředí

Kácíme budoucnost? Neházejte uliční stromořadí přes palubu, pane ministře!

Vážený pane ministře,

Poslanecká sněmovna ČR právě projednává novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tzv. invazní novelu. Dokument, který implementuje právní předpisy Evropské unie, týkající se problematiky invazních nepůvodních druhů živočichů a rostlin byl využit k zařazení „přílepků“, které s tématem novely vůbec nesouvisí.

Jedním z nich je i návrh poslance Josefa Kotta (ANO), který navrhuje výraznou změnu na kácení v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací při provozování těchto zařízení. Jde o tentýž návrh, který Legislativní rada vlády v lednu 2020 z návrhu vyškrtla. Nyní se tedy pozměňovacím návrhem vrací. Schválením návrhu dojde k oslabení legislativní ochrany dřevin – primárně bude možné kácet bez vydání povolení orgánu ochrany přírody, pouze na tzv. oznámení. V praxi to znamená:

1) Dojde k výraznému oslabení ochrany 80-90 % veškerých uličních stromořadí ve městech a obcích

1) Z kácení v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací bude vyloučena účast veřejnosti

2) Za kácení v tomto režimu nebude uložena náhradní výsadba, v ulicích bude růst mnohem méně stromů  

3) Dojde k oddálení výkonu státní správy z místa kácení a zahlcení úřadů ORP (oznámení o kácení jde na úřad obce s rozšířenou působností)

4) Týká se to i největších a nejcennějších stromů, které ve městech lze najít. Schválením návrhu bude legitimizováno jejich snadné odstranění a jejich nenávratné mizení z měst.

Naše společnost je odborným partnerem akce Sázíme budoucnost, na které se MŽP aktivně podílí a  podporuje ji. Toho si velmi vážíme. Jsme ale přesvědčeni, že schválením pozměňovacího návrhu dojde k značné devalvaci akce a demotivaci veřejnosti.   

Jako velké ohrožení pro českou přírodu vnímáme i další návrh tohoto poslance, kterým dojde prakticky ke zrušení ochrany silně ohrožených druhů živočichů, jakými jsou např. čáp černý, sýček obecný, nebo téměř všechny druhy našich žab. Tento návrh je v rozporu s evropským právem a ochranu přírody převrací naruby. Ani jeden z těchto návrhů nebyl řádně projednán s odbornou veřejností, ani s dotčenými orgány státní správy.

Vážený pane ministře, apelujeme na Vás, abyste se jako vrcholný představitel ústředního orgánu státní ochrany přírody a místopředseda hnutí ANO v jedné osobě zasadil o neschválení těchto pozměňovacích návrhů koaličními poslanci.

S úctou

Ondřej Feit                                  

ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.