Kdo jsem:

Jsem vystudovaná krajinná inženýrka s praxí v projekční kanceláři. Mé zaměření je hlavně zemědělský půdní fond a rekultivace po těžbě nerostných surovin. Ovládám také realizační projekty ÚSES, alejí, remízků, drobných vodních prvků. Mám zkušenosti jak s technickým tak autorským dozorem na realizovaných projektech. Práce samostatného projektanta mi není cizí.

Hledám:

Brigádu nebo externí činnost (při rodičovské dovolené) pro krajinářskou firmu.
Na vyžádání zašlu můj životopis.

Kontakt:
s.travnickova@gmail.com
+420 778 220 198

Zpět