Plzeňanům se znovuotevírá zrevitalizovaný park za OC Plaza, který byl od počátku prosince minulého roku uzavřen. Místo, kde se konají větší městské akce jako například Sportmanie, prošlo úpravami. V centrální části parku vznikla multifunkční zpevněná plocha s osvětlovací sestavou, plochu parku lemuje okružní mlatová cesta pro pěší, ze které lze po schodech dojít až k řece Mži a uprostřed je asfaltový okruh pro in-line bruslaře. Stavbu zastřešovala Správa veřejného statku města Plzně (člen sekce Správa zeleně).

V centrální části parku vznikla plocha s jedinečným osvětlovacím systémem, který bude možné využít při sportovních i kulturních akcích. Další úpravy, jako je vybudování dvou okruhů (pro pěší a pro in-line bruslaře) i pobytové schody k řece, pak ocení hlavně běžní návštěvníci parku. Vznikl tak nový parkový prostor vhodný jak pro rekreaci, tak pro veřejné akce různého charakteru. Dále zde byla vybudována také tři nová hřiště, zázemí pro volnočasové aktivity, lavičky a herní prvky pro děti. V parku je 31 nových sloupů veřejného osvětlení kolem in-line dráhy a hlavní cesty. Na 126 světel, která mohou měnit barvu, lemuje obvod multifunkční plochy uprostřed parku. Samotnou plochu pak světelnými kužely osvětluje 44 LED světel na lanech a dalších 30 LED světel na sloupech multifunkční plochy. Parkový prostor za řekou Mží za OC Plaza sloužil dříve jako výstavní plocha plzeňského výstaviště. S výstavbou areálu OC se charakter využití postupně měnil. V posledních letech ho město využívalo k pořádání větších sportovních i kulturně zábavních akcí. V parku zůstaly vzrostlé starší zdravé stromy poskytující lidem v létě příjemný stín, nové stromy byly vysazeny částečně již na jaře, zbytek pak zahradníci zasadí na podzim. Jde celkem o 88 nových stromů, z nichž většinu tvoří javory, duby, jasany a borovice. Jsou doplněny plnokvětými třešněmivonícími lípami. Podzimním zbarvením listů pak park promění americké javory, břestovec, zmarličníky a okrasné jabloně. Na základě plánovaného rozpočtu byla revitalizace rozdělena do dvou etap. Během té první došlo k revitalizaci zeleně. Nejprve byly okrajové části parku vyčištěny od invazivních bylin a náletových dřevin. Vznikly nové plochy zeleně s trvalkami a byly vysazeny nové stromy, změnila se však i cestní síť.


Do parku bylo instalováno celkem 21 laviček, 15 odpadkových košů a herní prvky, vše v provedení, které by mělo být nejen estetické, ale i odolné vůči vandalům. Park zůstává rovinnou travnatou rekreační plochou se stromy solitérními i těmi rostoucími ve skupinách. V okolní ploše parku byly zachovány některé stávající zpevněné plochy určené pro sport a pořádání různých akcí. Malý amfiteátr může po obnově dál sloužit návštěvníkům.

Ve druhé etapě se výhledově ještě počítá s realizací zahloubeného skateparku ve východní části lokality, který nahradí ten stávající. Uvažuje se také o realizaci vodovodu s pítkem a tím zajištění zdroje pitné vody pro další aktivity v parku a s vybudováním piknikových míst s grily.

Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně (upraveno a zkráceno).

Ing. Lucie Davídková, Magistrát města Plzně, radní sekce Správa zeleně

Zpět