Tisková zpráva, Humpolec, 19. 10. 2023

Pestrá kombinace květin, ošetřené původní vzrostlé stromy i nově vysazené, dominantní vodní plocha. Park na Moravském náměstí v centru Brna si po nákladné proměně lidé oblíbili a intenzivně ho využívají k setkávání i odpočinku. Komplexní architektonický  přístup nadchl také odbornou porotu, která jej vybrala jako Park roku 2023. Výsledky 17. ročníku soutěže vyhlásilo vedení pořádajících profesních sdružení ve čtvrtek v Humpolci. Přihlásilo se do něj rekordních třicet děl krajinářské architektury. Z osmi oceněných jsou čtyři z jižní Moravy.

Velkorysá lavice připomínající arénu a uvnitř jeviště v podobě fontány jsou středobodem unikátního prostoru v centru města určeného výhradně pro pěší. „Prostor parkového náměstí byl živý a plný lidí různých sociálních skupin a věkových kategorií. Návštěvníci si rádi poseděli u vody nebo u šálku kávy, uspořádali piknik na trávníku, hráli hry nebo se procházeli,“ popsal atmosféru při hodnocení člen poroty Attila Tóth, slovenský krajinářský architekt. Kontrastem k živé kavárně s terasou a hřištěm propojující park s rušnou ulicí jsou protější travnaté plochy a trvalkové záhony ve stínu stromů. Návštěvníkům poskytují stín a ochlazení v období klimatických výkyvů. „Nový vodní režim parku využívá srážkovou vodu pro zalévání a zasakování do hlubších kořenových vrstev. „Ocenili jsme také ochranu kořenů původních stromů a úpravu prokořenitelného prostoru ještě před stavebními pracemi a zamezení zhutnění půdy, což přispěje k plnohodnotnému rozvoji bohatého stromového, keřového i bylinného patra,“ říká další člen poroty, zkušený zahradník Aleš Kurz.

„Na vítězném díle se projevilo, že pokud generální projektant dá dohromady špičkový tým včetně krajinářských architektů a zahradníků, dodavatelé stavby a investor intenzivně spolupracují, lze realizovat kvalitní veřejný prostor, který obstojí v evropském srovnání. Zásadní ovšem bude péče v následujících letech,“ shrnuje Ondřej Feit, ředitel spolupořadatele Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.  

Zástupci měst a obcí, krajinářští architekti, soukromí investoři i realizační firmy přihlásili do letošního ročníku soutěže dva a půl krát více děl než v minulém ročníku. Nebyli mezi nimi jen parky, ale i jiná veřejnosti přístupná díla krajinářské architektury včetně naučné stezky nebo zámecké zahrady. Ze třiceti děl porotci na základě dodaných podkladů vybrali třináct, která  koncem září navštívili. „Prohlídky děl  na místě mají obrovský význam, protože žádná fotografie, popis ani výkres se nevyrovná přímému zážitku. Je také stále potřeba mít v patrnosti, že soutěžní přehlídka Park roku nehodnotí pouze kvalitu návrhu, ale také kvalitu realizace, rostlin a aktuální péči o dílo,“ zdůrazňuje členka poroty krajinářská architektka Jitka Trevisan.  

Pětičlenná odborná porota kromě hlavní ceny udělila i tři další ceny a tři čestná uznání. Druhým favoritem na nejvyšší stupínek byl příkladně a citlivě obnovený Jubilejní park ve Znojmě, o který také zahradníci dokonale pečují. „Při vstupu do parku jsme se přenesli do meziválečného období. Autentické a kvalitně zrestaurované dílo Josefa Kumpána svědčí o kvalitě projektu i obětavé péči města,“ podotýká Tóth.

Nová podoba Božetěchova sadu v brněnském Králově Poli je naopak příkladem moderního a soudobého přístupu, který respektuje genia loci místa, ale zároveň také potřeby současných obyvatel.

„Park pro lidi!“ neskrýval nadšení Aleš Kurz. „Propojení s pomníkem a kostelem je dokonalé. Mrtví s živými vedle sebe. Minulost, přítomnost a budoucnost v dětech, kterých tady bylo snad nejvíc ze všech parků,“ shrnul názory většiny porotců.  

O historický průzkum se opírali také autoři oceněné proměny zámeckého parku v Bruntálu, kde žádný ze zásahů v parku nepůsobí nepatřičně a vše je precizně řízeno s citem pro historické hodnoty, přitom vznikl park příjemný pro návštěvníky i obyvatele města.

Různorodost oboru krajinářské architektury dokazuje i čestné uznání pro lesopark Pod Kalichem v Sušici za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem. „Meandrující potok vinoucí se středem lesoparku vypadá, jako by tu byl odjakživa, linii vodního toku zjemňuje bylinný porost na březích,“ shrnuje architekt Kamil Mrva, který také ocenil přírodní materiály, z nichž jsou vytvořené cesty.

Zcela jinou lokalitou naopak bylo zdevastované území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě, jehož revitalizací vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití s nově vysázenými stromy a travnatými plochami. Porotci ocenili čestným uznáním technické i biotechnické řešení a kvalitní realizaci.

Třetí čestné uznání putuje do Červeného Kostelce, kde byl nově upraven prostor mezi školami směrem k divadlu. „Vznikla tak unikátní klidová zóna, společná pro žáky obou škol, ale i pro návštěvníky divadla, sokolovny i obyvatel přilehlého okolí,“ odůvodnil rozhodnutí poroty akademický sochař Aleš Hnízdil.

„Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat další obce a jiné zadavatele ke změně veřejného prostoru k lepšímu,“ uvedla ředitelka pořádajícího Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimečková. Do hlasování o Cenu veřejnosti se od poloviny září do poloviny října na webu www.parkroku  zapojily tisíce hlasujících. Vítězství si po napínavém souboji odnesla znovuzrozená zahrada vily Panowských v Ivančicích se ziskem 17 013 hlasů.

Soutěžní přehlídka se konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Kontaktní údaje na pořadatele soutěže:

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (SZÚZ) Údolní 567/33, 602 00 Brno,

www.szuz.cz, e-mail info@szuz.cz, tel.  +420 777 581 544

Ing. Jana Šimečková – poskytne případné texty a fotografie k přihlášeným dílům

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s (SZKT), Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, www.szkt.cz, e-mail kancelar@szkt.cz, tel.  +420 727 887 124, +420 257 323 953

Pravidla soutěže a další informace:  www.parkroku.cz

Park roku 2023_press_kit

Výsledky soutěže

Park roku 2023

Park na Moravském náměstí v Brně

vítěz

Autoři projektu: CONSEQUENCE FORMA architects, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. MArch. Janica Šipulová; Ing. Klára Zahradníčková, MA.

Investor: Statutární město Brno, MČ Brno – střed

Zhotovitelé: Skanska Central Europe, Skanska a.s. – generální dodavatel,

KAVYL, spol. s r. o. –  realizace krajinářských úprav (2022-2023),

Cercis, spol. s r. o. – realizace opatření  zlepšujících podmínky v kořenové zóně stromů (2020)

Josef Haško, Ing. Jiří Zapadlo – realizace arboristických zásahů (2020)

O dílo pečuje: Odbor životního prostředí ÚMČ Brno – střed, KAVYL, spol. s r.o.

Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě

Finalista

Cena za zdařilou citlivou interpretaci historického odkazu a příkladnou péči

Autor projektu: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Spoluautoři: Ing. arch. Martin Laštovička, Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (dobová skladba trvalek)
Investor: Město Znojmo
Zhotovitelé: Dopravní stavby Brno, s.r.o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
Městská zeleň Znojmo (výsadba zeleně a založení trávníků)
O dílo pečuje: Městská zeleň Znojmo

Obnova parku Božetěchův sad, Brno-Královo Pole

Cena za soudobý komplexní, citlivý a uživatelsky přívětivý přístup

Autoři projektu: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Barbora Kubická, Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
Spoluautoři: Ing. Kateřina Knotková, Ing. Jiří Sklenář, Ing. Eva Patočková
Investor: Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole
Zhotovitelé: IMOS Brno, a.s., lifegarden, s.r.o (vegetační úpravy)
O dílo pečuje: MTc-stav, s.r.o., FALKY spol. s r.o.

Zámecký park Bruntál

Cena za dlouhodobou citlivou obnovu zámeckého parku s respektem k historickému odkazu

Autoři projektu: Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech, arch. Viktor Čehovský (ZAHRADA OLOMOUC s.r.o.)
Investor: Město Bruntál / Zhotovitel: GARDENLINE s.r.o., STROMMY COMPANY s.r.o.
O dílo pečuje: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace

Revitalizace území bývalých kasáren, Vysoké Mýto

Čestné uznání za technické a biotechnické řešení a příkladnou realizaci

Autoři projektu: Ing. arch. Barbora Srpková, MgA. Martin Lukáč

Spoluautoři: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. – sadové úpravy, Ing. Aleš Hlavatý – dopravní řešení, Ing. Jiří Kopecký – statika

Investor: Město Vysoké Mýto

Zhotovitelé: AGILE spol. s r.o., ARS Vavřín Litomyšl (sadové úpravy) Další zhotovitelé: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., BETON-Těšovice, spol. s r.o.,  / O dílo pečuje: ARS Vavřín Litomyšl

Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

Čestné uznání za vytvoření funkčního a bezpečného prostoru

Autoři projektu: 2021 architekti – Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. arch. Jana Smolíková, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Michaela Lorinczová, Ing. arch. Juraj Hariš, Ing. arch. Monika Bočková; Laboratórium architektúry krajiny –  Ing. Michal Marcinov, Ing. arch. Zuzana Antolíková

Investor: Město Červený Kostelec

Zhotovitelé: Průmstav Náchod s.r.o.; Trees, s.r.o. (vegetační úpravy)

O dílo pečuje: Město Červený Kostelec

Lesopark Pod Kalichem v Sušici

Čestné uznání za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem

Autor projektu: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. –  FLORART

Spoluautoři: Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, Ing. arch. Petra Šmídová, Ing. Pavel Borusík, Ph.D. (lesní část)

Investor: Město Sušice

Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.

Další zhotovitelé: Jihočeské zahrady, s.r.o.; Karel Vodička

O dílo pečuje: STROMMY COMPANY, s.r.o. a Město Sušice

 

Zahrada vily Panowských

Cena veřejnosti (17 013 hlasů)

Autorka projektu: Ing. Jitka Vágnerová

Spoluautoři: Aleš Dvořák, Ing. Ludmila Jelínková

Investor: Město Ivančice

Zhotovitel: IBAU CZ s.r.o.

Další zhotovitelé: Ing. Libor Kloda – trvalkové záhony, Zahrady Svoboda s.r.o. – stromy, keře, trávníky, David Švestka – závlahový systém

O dílo pečuje: Technické služby města Ivančice

Špičákova zahrada v obci Libiš

Cena generálního partnera ITTEC, s.r.o.

Autoři projektu: Ing. Barbora Eismanová Nosková, DiS.; Ing. Ivan Marek

Investor: Obec Libiš

Zhotovitel: MEGA a.s.

O dílo pečuje: MEGA a.s. – vegetační prvky, Obec Libiš – ostatní prvky

Zpět