Vážení kolegové,

v rámci bouřlivé diskuse na sociálních sítích a následných dotazů k tématu praktického pokusu SZKT v Dendrologické zahradě (vliv povýsadbového řezu na ujímání a růst stromů) jsme vám slíbili realizaci workshopu přímo v místě probíhajícího pokusu, abychom mohli odbornou veřejnost i další zájemce seznámit s tím, v jaké fázi se projekt nachází a co vše za ním stojí. I když jsme avizovali, že workshop proběhne ještě v měsíci říjnu, nepodařilo se nám, bohužel, tento záměr vzhledem k vytíženosti kanceláře SZKT i dalších zainteresovaných aktérů v tomto termínu uskutečnit. Všem, kteří se na tuto říjnovou akci těšili, se tedy omlouváme a všechny zveme na náš workshop ve společně nalezeném vhodném termínu, kterým je pátek 15. 12. 2023.

I když naše původní plány shořely rychleji než dřevo pod buřty, které budeme v Dendrologické zahradě společně s vámi o přestávce opékat, doufáme, že prosincový termín bude vyhovovat i těm, kteří s koncem roku dokončují své nasmlouvané pracovní povinnosti.

Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání s vámi.

Za SZKT Ondřej Feit, ředitel a za Sekci péče o dřeviny Michal Braunč, předseda sekce.

Akce je zdarma, ale je třeba se registrovat. Více informací zde: https://szkt.cz/…/polocas-pokusu-vlivu-rezu-na-ujimani…

Zpět