Vážené členky, vážení členové a příznivci SZKT, obracíme se na vás v souvislosti s pomocí obcím a lidem v oblastech zasažených tornádem. Tornádo napáchalo obrovské škody nejen na domech a dalších stavbách, ale také na veřejné a privátní zeleni v zasažených obcích i okolní krajině. Aby naše pomoc byla koordinovaná, nabídli jsme hejtmanovi Jihomoravského kraje, že kancelář zprostředkuje kontakty na případné dobrovolníky z našich jednotlivých oborů a také metodickou pomoc při obnově zeleně v postižených oblastech. Rádi bychom proto vytvořili databázi dobrovolníků, kteří jsou ochotni v této věci obcím i jednotlivcům z titulu jejich profese pomoci. Databázi postoupíme Jihomoravskému kraji, případně přímo postiženým obcím, aby s ní mohly dle potřeby pracovat a konkrétní dobrovolníky oslovovat. Zároveň vytvoříme a obcím nabídneme metodický dokument, jak by měly při obnově zeleně koncepčně postupovat, aby obnova byla co nejrychlejší, nejefektivnější a dlouhodobě udržitelná. Forma a míra pomoci záleží na každém z vás a na vzájemné dohodě s postiženými subjekty. Případní zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím Google formuláře zde: https://forms.gle/YWoViXzanMB9rjQx7