Obec získala zlatou medaili v soutěži Entente Florale Europe a potvrdila tak rostoucí kvalitu v přístupu našich sídel k životnímu prostředí.

Porici_ceremonial_Tullamore_2018

Českou republiku v roce 2018 v soutěži reprezentovala malá obec z Litomyšlska – Poříčí u Litomyšle. A ze soutěže si odnáší ocenění nejvyšší – zlatou medaili, kterou si přivezla ze slavnostního předávání cen v Irském městě Tullamore. Navázala tak na loňský úspěch města Brna, a stala se v historii české účasti teprve čtvrtou obcí, která na zlato dosáhla. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, jako český garant a organizátor soutěže, se připojuje s velkou gratulací.

Poříčí u Litomyšle bylo do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (EFE) nominována jako vítěz Zelené stuhy České republiky 2017, která je organizována v rámci soutěže vesnice roku. Obec se na hodnocení téměř rok pečlivě připravovala, s odbornou podporou našich komisařů a samozřejmě s podporou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Krajského úřadu Pardubického kraje. V měsíci červenci obec navštívilo 9 komisařů – zástupců všech letos se účastnících zemí.

Rozsáhlá škála kritérií je shrnuta do 10ti hodnocených oblastí:

  • 1. Plánování a rozvoj obce
  • 2. Životní prostředí – přírodní prostředí
  • 3. zastavěné prostředí
  • 4. Krajina
  • 5. Veřejná prostranství a zeleň
  • 6. prvky zeleně – trvalé i sezónní
  • 7. Environmentální výchova, vzdělávání
  • 8. Zapojení obyvatel
  • 9. Turistika a volný čas
  • 10. Prezentace a komunikace

A co komisi v obci nejvíce zaujalo, a čím si zasloužila tak vysoké hodnocení? Obec se problematikou tvorby životního prostředí a práce v krajině věnuje systematicky již od devadesátých let. V obci byl uspořádán mezinárodní workshop studentů architektury, z něhož řadu výstupů se podařilo realizovat. Obec při řešení zelených prvků v sídlu i krajině postupuje nápaditě a přitom s citem pro tradiční ráz. Využívají zde moderních trendů – například při zakládání květinových záhonů v centru obce jsou využity letničkové druhově bohaté směsi z výsevu, či v centru obce zakládány květnaté trávníky různých skladeb, kde nejlepší směsi si obec sama vyhodnocuje a poté dále využívá.Příkladný je přístup obce k urbanistickému rozvoji, kdy ke tvorbě nových struktur v obci přistupují aktivně, se zřetelí k pěší prostupnosti a ke komfortu života v obci. Mezi nejatraktivnější prostranství v obci patří nově rekonstruovaný sklípek v centru obce s návaznou turistickou a cyklistickou odpočívkou, či nově vytvořený památník bezpráví – místo paměti obce k válkám i obětem totalitních režimů v minulém tisíciletí.

Účast v soutěži je pro obec především oceněním dlouholeté práce vedení obce, ale i všech občanů, kteří se do společného života hojně zapojují. Soutěž je však pro obec přínosná také z mnoha dalších ohledů. Důležitý je také to, že díky přípravě na hodnocení a pohledu „zvenku“ mohou zástupci vedení obce na některé věci získat nový pohled a nové impulsy. Jde tedy nejen o pohled zpět, ale především o impuls do budoucna. V neposlední řadě díky mezinárodnímu partnerství se obec stává členem velké rodiny oceněných měst a obcí, které Entente Florale Europe od již roku 1975 spojuje.