V poslední době jsme svědky rozrůstající se diskuse o povýsadbových řezech dřevin, zda je řezat a jaká míra jejich řezu po výsadbě je přiměřená.

Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu se SZKT, Sekce péče o dřeviny ISA rozhodla založit ve spolupráci s Dendrologickou zahradou VÚKOZ v Průhonicích praktický experiment, který ověří nejčastěji doporučované postupy v praxi. Na pokusu se podílí také kolegové z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelu. Smyslem tohoto experimentu je ověřit v uniformních podmínkách zahrady různé přístupy k povýsadbovým řezům a reakce dřevin na ně. Jako zástupci nejčastěji používaných taxonů a velikostí byly vybrány balové dřeviny dubu letního a javoru mléče, kultivaru „Emerald Queen“ o velikosti ok 14-16. Sledovány a hodnoceny budou u obou taxonů tři rozdílné přístupy v povýsadbové péči, každý přístup na pěti vzornících od jednoho taxonu – 1. klasický komparativní řez po výsadbě 2. slabý komparativní řez (charakterem odpovídající výchovnému řezu) a 3. dřevina bez jakéhokoliv řezu po výsadbě. Sledování dřevin bude probíhat po dobu 5 let. Následně bude projekt vyhodnocen a ukončen.  Protože v době přípravy tohoto bulletinu experiment teprve získává jasné kontury, budeme vás o něm podrobněji informovat při nejbližší vhodné příležitosti.

Rádi bychom poděkovali Dendrologické zahradě VÚKOZ Průhonice za spolupráci a poskytnutí prostoru pro výsadbu dřevin. Velké poděkování patří společnosti Arboeko s.r.o., která na experiment věnovala  požadovaných 30 ks dřevin, v hodnotě více než 80 000,- Kč bez DPH.

Zpět