Na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici probíhají tradičně v rámci výuky letního semestru semináře studentů zaměřené na vybraná témata krajinářské architektury. Tyto semináře jsou specifické tím, že témata si volí studenti sami. Studenti si připraví pod vedením garanta svoji přednášku na základě zpracované rešerše. O tomto tématu se následně diskutuje, někdy ještě za přítomnosti přizvaného experta.

Pro členy a příznivce SZKT jsou semináře zdarma. Podrobnější informace o termínech, tématech a způsobu přihlášení zašleme do vašich e-mailových schránek.