První ustavující Shromáždění členů nově vzniklé sekce SZKT „Správa zeleně“ proběhne dne 28. února 2019 od 10.30 hodin v budově sídla kanceláře SZKT, Plzeňská ulice 247/59, Praha 5. Předpokládaný konec Shromáždění je v 15:00 hodin.

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu Shromáždění členů sekce
 3. Informace o vzniku sekce a další informace o její činnosti vyplývající ze stanov
 4. Volba komisí – návrhové, mandátové
 5. Volba Rady sekce
 6. Vnitřní řád sekce a Strategický plán sekce – úvodní jednání, diskuse
 7. Vzdělávací program pro správu zeleně – úvodní jednání, diskuse
 8. Nominace člena sekce do Redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Zpráva návrhové komise – návrh, schválení usnesení ze Shromáždění členů sekce
 13. Závěr
Zpět