Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rada Sekce SZKT Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA) tímto svolává Shromáždění členů Sekce v termínu: úterý 20. listopadu 2018 od 16:00 hodin, na adrese Plzeňská 247/59, Praha 5 (sídlo SZKT, z. s.).

Program jednání:

 1. Zahájení a přivítání
 2. Volba komisí – návrhové, mandátové
 3. Schválení programu Shromáždění členů Sekce ČAKA
 4. Volba nového člena rady Sekce ČAKA
 5. PR a propagace – web, tisk, televize – možnosti a náměty, obnovení procesu diskusí o náplni Sekce ČAKA
 6. Zhodnocení výsledků činnosti za uplynulé období, práce v IFLA – regulace profese
 7. Úkoly vyplývající z práce IFLA EU, program do dalšího období (semináře, workshopy, zájezdy)
 8. Konference v rámci Landscape Festivalu v Ostravě – ano či ne, možnosti a úskalí (již bude známo stanovisko SR)
 9. Akreditace ČZU a reakreditace ZAKA MENDELU (zpráva z procesu)
 10. Aktuální témata – adaptace na klimatickou změnu a možnosti přispění ke zmírňování
 11. Projednání přípravy smlouvy o spolupráci s ČKA, IPR a dalšími subjekty
 12. Různé
 13. Zpráva mandátové komise
 14. Zpráva návrhové komise – návrh, schválení usnesení ze Shromáždění členů Sekce ČAKA
 15. Závěr

Na Shromáždění jsou zváni nejen členové Sekce ČAKA, ale jako vítaní hosté i členové SZKT a další zájemci o dění na poli krajinářské architektury a zahradní tvorby. Připomínáme také, že členství v Sekci ČAKA není omezené jen na autorizované krajinářské architekty, Sekce ČAKA je otevřena i studentům a absolventům oboru ZAKA. Věříme, že naše práce z poslední doby Vás mohla přesvědčit, že má smysl se na ní podílet. Úkoly, související se stavem krajiny sídelní i otevřené, jsou velmi důležité a my můžeme přispět k jejich řešení. Jistě vám neušel velký ohlas na výzvu k ochraně stromů ve městech, kterou SZKT s aktivním přispěním Sekce ČAKA rozeslala, anebo úspěch Plovárny ve druhém patře – expozice na Landscape Festivalu 2018.

Zpět