28. září 2019 byly v rakouském Haus im Ennstal vyhlášeny letošní ceny v evropské soutěži Entente Florale Europe (EFE). Za Českou republiku se soutěžního klání zúčastnily jihomoravské Ostopovice a z Hausu přivezly stříbrné ocenění. Českým organizátorem mezinárodní soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), garantem české účasti a podporovatelem soutěže je Ministerstvo životního prostředí. Do aktuálního ročníku soutěže postupuje vždy loňský vítěz soutěže Zelená stuha České republiky. Českou republiku v roce 2019 v soutěži reprezentovala jihomoravská obec Ostopovice, která si ze slavnostního předávání cen v rakouském Haus im Ennstal přivezla stříbrnou medaili.

Na samotné hodnocení se obec pečlivě připravovala s odbornou podporou komisařů SZKT téměř rok. Koncem června obec navštívila mezinárodní hodnoticí komise, složená z 9 zástupců všech letos se účastnících zemí. Hodnocení probíhá podle předem daných kritérií, jejichž rozsáhlá škála je shrnuta do 10 hodnocených oblastí:

Rozsáhlá škála kritérií je shrnuta do 10ti hodnocených oblastí:

  • 1. Plánování a rozvoj obce
  • 2. Životní prostředí – přírodní prostředí
  • 3. zastavěné prostředí
  • 4. Krajina
  • 5. Veřejná prostranství a zeleň
  • 6. prvky zeleně – trvalé i sezónní
  • 7. Environmentální výchova, vzdělávání
  • 8. Zapojení obyvatel
  • 9. Turistika a volný čas
  • 10. Prezentace a komunikace

Odkaz na stránky ENTENTE FLORELE EUROPE:  http://www.entente-florale.eu/

Garantem ocenění Entente Florale Europe je MŽP.