Tisková konference k zahájení soutěžní přehlídky se uskutečnila 15. června 2023 v Ledeburské zahradě pod Pražským hradem. Zúčastnili se zástupci organizátorů, partnerů, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Obě ministerstva převzala nad soutěží záštitu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Soutěžní přehlídku Park roku pořádá Svaz zakládání a údržby zeleněSpolečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., jejichž cílem je zvyšování vážnosti, kvality a významu krajinářské tvorby v České republice. Účelem soutěžní přehlídky je zviditelnit kvalitní veřejně přístupná díla krajinářské architektury a zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a péče, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné.

Posláním soutěžní přehlídky Park roku je popularizace krajinářské architektury formou představení realizací projektů s vysokou biotechnickou, technickou i estetickou hodnotou. Přehlídka klade důraz na systémový přístup, neboť cílem krajinářské architektury je řešit komplexně otázky ekologické udržitelnosti, kvalitní a zdravé krajiny, kolektivní paměti, historického dědictví, kultury a spravedlivého využití území.

Podrobnosti o soutěži najdete na stránkách PARK ROKU

Zpět