Na konci října začali pracovníci Technických služeb Tábor s obnovou trvalkových záhonů v Husově parku. U východního vstupu byly před patnácti lety realizovány extenzivní trvalkové záhony podle návrhu Ivany a Adama Barošových. Záhony již překročily svou životnost, proto byli autoři osloveni o vypracování návrhu na jejich obměnu a rozšíření. Záhony jsou mulčovány štěrkem a jsou zde druhy jako juky, proso, třapatky, řebčíky, asfodelky a další. Z podobného sortimentu byl založen i záhon v místě původně letničkového záhonu u pomníku mistra Jana Husa. Rostliny ze staré výsadby daly vzniknout záhonu na Pražském sídlišti. V rámci těchto úprav bylo dále vytipováno v ploše parku několik míst pro vysázení drobných cibulovin a trvalek určených ke zplanění. Mezi nimi se objevují například sasanky, modřence, pitulníky, kamejky, ladoňky, ladoničky, jahodky a další.

Ing. Jakub Dvořák, správce zeleně města Tábora, členské město sekce Správa zeleně

Zpět