menu

Zemědělská krajina – prostor pro život

8. 1. 2023

místo: FA ČVUT, Praha

anotace:

ČAKA s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a Ústavem krajinářské architektury FA ČVUT zorganizovala workshop Zemědělská krajina - prostor pro život

Zemědělská krajina představuje 54 % rozlohy České republiky. Kvalita tohoto prostředí
ovlivňuje život každého z nás. Mezi zásadní nástroje, jak zemědělskou krajinu ovlivnit, patří
zemědělská politika, pozemkové úpravy a územní plán. Pozemkové úpravy, tak jak je známe
dnes, vznikly v roce 1991 s cílem napravit škody ve vlastnických vztazích. Postupem času se
z pozemkových úprav stal klíčový nástroj pro komplexní tvorbu krajiny. Jedním z důležitých
podkladů pro návrh tzv. Plánu společných zařízení je územní plán. V rámci workshopu
budeme hledat odpovědi na následující otázky:

 • Zlepšuje se stav zemědělské krajiny, hospodaření s dešťovou vodou, stav biodiverzity a
  celková prostupnost krajiny?
 • Je zemědělská krajina prostorem pro život?
 • Naplňují územní plán a komplexní pozemkové úpravy zásady krajinného plánování?
 • Je územní plán v dnešní podobě dostatečným podkladem pro pozemkové úpravy?
 • Jaké jsou možnosti a úskalí komplexních pozemkových úprav ve vztahu k revitalizaci
  krajiny?
 • Jakým způsobem naplňují krajinářští architekti a projektanti pozemkových úprav své
  poslání krajinu plánovat a hledat její optimální uspořádání a funkci?

. Návrh programu.