Vážení členové SZKT, vážení kolegové zahradníci,

dnes jsme zaznamenali na FB vaši diskusi a projevené obavy z toho, co se stane s vašimi zakázkami a objednanými stromy při totálním lockdownu, který by mohl v současné nepříznivě se vyvíjející situaci velmi reálně nastat. Protože právě teď zasedá vláda ČR a jedná o dalších omezeních, pokusili jsme se na tyto obavy rychle zareagovat a zformulovali jsme žádost o výjimku ze zákazu pracovní činnosti pro firmy realizující podzimní výsadby stromů. Žádost jsme ve formě dopisu zaslali datovou poštou k rukám ministra životního prostředí, Richarda Brabce a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Jsme si vědomi toho, že naše žádost by měla větší váhu při spoluúčasti dalších institucí, jakými jsou Svaz zakládání a údržby zeleně, Svaz školkařů, Nadace partnerství a dalších. Vzhledem k rychlému průběhu změn ohlašovaných na poslední chvíli jsme ale chtěli jednat co nejrychleji a dopis formulovali v řádu minut. Věříme, že tuto žádost podpoří i další instituce dodatečným připojením se k naší žádosti. Proto Vás prosíme o její další šíření (zde). Nevíme, zda tato žádost pomůže vaše obavy zažehnat, ale je to jediná věc, kterou můžeme v dané chvíli udělat.

Zpět