Nabízíme vám k volnému shlédnutí záznam z workshopu (https://slideslive.com/39015830).

Na jaře 2021 byla na základě spolupráce řady dobrovolníků, SZKT z.s., LDF MENDELU, ARBOEKO a.s. a Dendrologické zahrady VÚKOZ, založena pokusná plocha s cílem otestovat vliv řezu na ujímání a růst kořenů u různých druhů stromů v městském prostředí. První pokusná plocha byla založena v Dendrologické zahradě v Průhonicích skupinou dobrovolníků a spolupracujících organizací. Přestože tento projekt není financován žádným grantem ani institucí a má svým způsobem komunitní charakter, má od počátku svá přesně stanovená pravidla, která z vědeckého pohledu zaštiťuje LDF MENDELU v Brně. Projekt je pětiletý a my jsme v poločase.

Na worskhopu dne 15.12.2023 v Dendrologické zahradě v Průhonicích jsme představili, v jaké fázi se výzkum nachází a jaké jsou průběžné výsledky a co je jeho cílem.

Na workshopu vystoupili:

Ing. Stanislav Flek (Arboeko) – Co bylo na začátku, aneb jak vznikla myšlenka projektu.

Ing. Ondřej Feit (SZKT) – Zkoumat lze i bez grantů, aneb jak zapojit neziskovou organizaci a odbornou veřejnost do výzkumného projektu.

Ing. Jiří Rozsypálek (LDF MENDELU) – Design projektu – jak se sestavuje výzkumný projekt, jaké má parametry a jaká pravidla.

Ing. Zdeněk Málek (Arboeko) – Použitý výsadbový materiál a způsoby jeho pěstování.

Bc. Petr Neumann (Zahradní architektura Neumann) – Výsadba stromů na zkušební plochu v roce 2021 a různé přístupy k výsadbě dnes (kotvení, úvazky, nátěry, zálivkové mísy, mulčování, kořenový krček).

Ing. Pavel Wágner (Arbonet) – Tři základní přístupy k řezu po výsadbě a porovnání dosavadních reakcí jednotlivých stromů.

Zdeněk Kiesenbauer (Dendrologická zahrada VÚKOZ) – Principy extenzivní péče o výzkumnou plochu, aneb – proč péče o pokusné stromy vypadá tak, jak vypadá.

Ing. Martin Brejník, DiS. (LDF MENDELU) – Co vše se v projektu zkoumá, jaké jsou očekávané výstupy a průběžné výsledky sledování.

Zpět