V úterý 1. října 2019 byly v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, slavnostně vyhlášeny výsledky této soutěže pro rok 2019.

Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2019 se stala obec Dobrochov z Olomouckého kraje (okres Prostějov). Ocenění získala za příkladný a citlivý přístup k obnově tradičního rázu venkovské obce. Na druhém místě se umístila obec Velatice z Jihomoravského kraje (okres Brno-venkov), která ocenění získala za moderní a přitom citlivý přístup k vytváření a péči o veřejnou zeleň a krajinné prvky. Na třetím místě se umístila obec Kyselka z Karlovarského kraje (okres Karlovy Vary), a to za aktivity obce v oblasti péče o veřejná prostranství a při obnově historického kulturního dědictví.

Zelená stuha ČR 2019 – výsledky celostátního hodnocení

1. místo – Dobrochov (Olomoucký, okres Prostějov)

2. místo – Velatice (Jihomoravský, okres Brno-venkov)

3. místo – Kyselka (Karlovarský, okres Karlovy Vary)

mzp-i

Garantem ocenění Zelená stuha ČR je MŽP.