V rámci programu konference Dny zahradní a krajinářské tvorby proběhla tradičně také Valná hromada, na které proběhly mimo jiné volby do správní rady a revizní komise. Na post člena správní rady a předsedy správní rady rezignoval doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., dále vypršel tříletý mandát Ladislavu Kejhovi, Ing. Janě Pyškové a Petru Vykrutovi. Jako kandidáti na členy správní rady se opět přihlásili Ladislav Kejha a Ing. Jana Pyšková, nově Ing. Alexandra Koutná a Ing. Markéta Pešičková. Všichni čtyři kandidáti byli do správní rady zvoleni. Doplnili tak stávající členy správní rady Ing. Petra Förchtgotta, Ing. Stanislava Fleka a Ing. Katarínu Ruschkovou. Novým předsedou sedmičlenné správní rady byl na následném zasedání nové správní rady zvolen Ladislav Kejha a místopředsedkyní Ing. Katarína Ruschková. V revizní komisi skončil tříletý mandát Aleši Kurzovi, který na tuto funkci znovu kandidoval a byl zvolen. Všem blahopřejeme a těšíme se na spolupráci! Dalšími body programu byly zprávy o hospodaření a činnosti SZKT, z.s. Důležitým bodem bylo také přednesení žádosti o založení nové sekce s názvem Správa zeleně, kterou přednesla garantka pracovní skupiny Ing. Katarína Ruskchová, který byla správní radou pověřena přípravou založení této nové sekce. Valná hromada vznik nové sekce potvrdila. Programová náplň nové sekce Správa zeleně i pravidla jejího fungování budou zveřejněny následně. Valné hromadě byla nadále přednesena žádost o zvolení dvou nových čestných členů a to Ing. Boženy Pacákové-Hošťálkové a Ing. Jiřího Stani. Valná hromada dva nové čestné členy potvrdila. Blahopřejeme! Děkujeme všem členům SZKT, kteří věnovali svůj čas a zúčastnili se Valné hromady!

Oficiální usnesení z Valné hromady

Zpět