Dne 28. února 2019 proběhlo ustavující Shromáždění členů Sekce Správa zeleně. Shromáždění se zúčastnilo 25 členů, kteří se přihlásili do Sekce Správa zeleně. Na Shromáždění bylo mimo jiných bodů programu zvolena sedmičlenná rada Sekce: P. Šimek, J. Forejt, H. Hrdličková, J. Štěpánková, J. Nováková a J. Brůžek, který byl na zasedání rady sekce, která navázala na Shromáždění, zvolen předsedou rady Sekce a J. Caldrová, byla zvolena místopředsedkyní rady Sekce. Všem gratulujeme! Do redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina byla za Sekci nominována její členka paní J. Daňková. Sekci a její radu nyní čeká práce na Strategickém plánu Sekce z kterého vyplynou cíle a úkoly, kterým se Sekce bude věnovat. Pokud se chcete do této práce zapojit – neváhejte se do Sekce přihlásit!

Zpět