Kateřina Čadková

Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu na ZF MZLU v Brně. V profesi se specializuje na návrhy zahrad, podporující ekologickou rovnováhu, s důrazem na vysokou biodiverzitu a kvalitní zahradní design. V časopise se soustředí především na rozhovory se zajímavými osobnostmi, které záměrně vybírá z odlišných profesí a zprostředkovává tak názory na krajinářský obor z pohledu jiných skupin specialistů. Zároveň s tím se snaží rozšiřovat a upevňovat povědomí o krajinářském oboru jak mezi jiné obory tak i širší veřejnost.