Zuzana Řezníčková

Absolventka fakulty zahradní a krajinářské tvorby v Lednici. V letech 1992 – 2008 pracovala na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. V současnosti se zabývá projektováním soukromé i veřejné zeleně a odborným dohledem nad realizovanými sadovými úpravami. Činností v redakční radě přispívá k propagaci našeho oboru a také k propojování lidí, kteří mají co říct, s odbornou zahradnickou veřejností. Členkou redakční rady je od roku 2018.