Jiří Rozsypálek

"Dlouhodobě se aktivně zajímám o dřeviny rostoucí mimo les a jejich doprovodné organismy, které na ně mají jak pozitivní, tak negativní vliv. Především se specializuji na ochranu a obranu dřevin vůči chorobám a škůdcům a detailní fytopatologická hodnocení zaměřená na provozní bezpečnost stromů a péči o senescentní jedince.