T: Joachim Kräftner (překlad Ondřej Feit), F: Joachim Kräftner, Andreas Buchberger a Petr Förchtgott

Švédská firma IKEA otevřela v srpnu 2021 ve Vídni svůj dosud nejinovativnější obchod s nábytkem. V bezprostřední blízkosti nádraží Westbahnhof vznikla živoucí městská stavba se 160 stromy vysazenými na fasádě a pestrou střešní zahradou, která je k dispozici veřejnosti. Budova pozitivně přispívá k adaptaci na změnu klimatu a současně nabízí stejný kompletní sortiment a služby jako jiné běžné prodejny IKEA.

Celkový pohled na obchodní dům z ulice  Mariahilferstrasse

V roce 2017 vybrala IKEA ve Vídni místo pro nový obchod s nábytkem a pozvala světově uznávané architektonické kanceláře, aby se podílely na hledání optimálního návrhu řešení a nápadů pro tuto prodejnu. Poloha v centru města vyžadovala kompletní přepracování a navržení zcela nového konceptu obchodního domu.

V soutěži zvítězil Jakob Dunkl z vídeňského atelieru Querkraft architektur, který spolu se svým týmem a jistotou, že IKEA bere otázky udržitelnosti, biodiverzity a sousedských vztahů velmi vážně, vyvinul vizionářský projekt vertikálního parku, ve kterém se kromě prodejny nábytku nachází také hostel. S nápadem umístit na fasádu a střechu domu stromy se zrodil ikonický návrh, který se dokázal prosadit proti konkurenci a přesvědčil zadavatele o jeho výběru. Pro lidi z okolí vznikla v areálu budovy zelená střešní terasa, která je k dispozici všem jako veřejný prostor, fungující i mimo otevírací dobu prodejny. Výsledkem je živoucí a transparentní zelená budova, která intenzivně komunikuje s okolím.

„Ušli jsme dlouhou cestu – od „modrých krabic“ postavených na zelené louce k obchodnímu domu v centru města, který je svým konceptem ojedinělý.

K tomuto experimentu jsme se odvážili, protože náš život, chování zákazníků a návyky v oblasti mobility se rychle mění. Je proto třeba hledat nové cesty, jak tomu čelit,“ říká Maimuna Mosser, Business Development Manager v IKEA Rakousko.

Plánovací fáze byla dokončena v roce 2019 a stavební projekt bylo třeba co nejdříve realizovat.

Idea a koncept zelené fasády

Již v průběhu architektonické soutěže vznikly první návrhy zeleného domu s velkoobjemovými nádobami se stromy na střeše a fasádě. Pro vývoj a technické plánování tohoto řešení si architektonická kancelář přizvala do projektového týmu krajinářský ateliér Kräftner Landschaftsarchitektur a specialisty na ozelenění budov z Green4Cities.

Již dříve vyvolala mezi odborníky rozruch jiná podobná aktivita, projekt Bosco Verticale v Miláně, který vedl ke změně pohledu na architekturu. Byly vyvinuty nové strategie a řešení, aby přispěly k udržitelné výstavbě a daly vzniknout zelenému městu budoucnosti.

Ekologizace staveb je v Rakousku v posledních letech na vzestupu. V roce 2021 zde byla poprvé vydána norma ÖNORM pro vertikální ozelenění budov (ÖNORM L1136), která stanovuje základní principy pro jejich plánování, realizaci a fungování.

Použití větších stromů na budově bylo přesto pro projektový tým novou neznámou. Výsadba měla být provedena do naddimenzovaných květináčů včetně nezbytné závlahové technologie. V Rakousku do této doby srovnatelné příklady použití nebyly, nicméně některé projekty, jako např. Hundertwasserhaus ve Vídni (1985) s četnými dřevinami na střeše nebo zelené balkony rezidenčního parku Alt Erlaa ve Vídni od architekta Harryho Glücka (1985), ukázaly, jak rostliny na budovách mohou růst a rozvíjet se po mnoho let za předpokladu správné péče a dostatečné dodávky vody a hnojení.

Základním prvkem zeleného pláště budovy jsou stromy umístěné v rozměrných velkoobjemových nádobách, které svým tvarem připomínají květináče. Ty jsou rozděleny do tří velikostí (S pro menší, M a L pro větší dřeviny) a jsou umístěny v tzv. Sféře (plášť budovy) a Střešní vesnici (střešní terasa) tak, aby jejich vzhled byl rozmanitý a zajímavý. Velké stromy jsou určeny pro nápadné, dobře viditelné části budovy, menší stromy a keře tvoří ve skupinách uspořádaná, hájová aranžmá, která mají evokovat přírodní, lesní prostředí.

Samotná výsadba je inspirována švédskými lesy a evokuje přirozený obraz přírody. Vegetace vychází z typologie čtyř národních parků ve švédském Smålandu: Norra Kvill National Park, Blå Jungfrun National Park, Åsnen National Park a Store Mosse National Park.

Ideu skandinávské krajiny nelze do projektu IKEA VIENNA 3 samozřejmě přenést v plném rozsahu. Podnebí ve Vídni je panonské, s horkými, suchými léty a studenými zimami. Zejména letní vedra a vysoké teploty vytvářejí pro rostliny vysoký fyziologický stres a omezují tak výběr rostlin.

Ve středoevropských vegetačních společenstvech se stinné a nekonečně vyhlížející borové nebo březové lesy běžně nevyskytují. Z tohoto důvodu byly vybrány druhy s podobným vzhledem a habitem, které jsou vhodnější pro místní podnebí, tedy osvědčené a klimaticky přizpůsobivé městské dřeviny, zejména pro polohy s plným osluněním. Kromě solitérních dřevin byly použity i vícekmenné formy stromů a keřů, které vytvářejí široce rostoucí korunu.

Střešní terasa domu

Čtyři fasády obchodního domu jsou ovlivňovány rozdílnými stanovištními podmínkami, které byly zohledněny při výběru rostlin. Na jižní straně byly vedle druhů jako EleagnusCarpinus použity také Gleditsia či Liquidambar, který se jeví jako perspektivní strom pro městské oblasti.

Dalšími vybranými dřevinami byly Acer campestre, Acer ginnala, Amelanchier, Betula pendula ´Tristis´, Betula ermanii, Betula nana, Carpinus betulus, Cornus mas, Corylus, Euonymus, Koelreuteria paniculata, Ulmus minor, Fagus sylvatica.

Na severní fasádě a ve stinných polohách (atria v horních patrech) mohla být použita vegetace skandinávských krajin. Jako podsadba se osvědčily kapradiny a různé bobulovité keře, dále travní porosty a mechové koberce.

Detail umístění stromů na fasádě domu

Podstatnými kritérii při výběru rostlin byly také aspekty květu, podzimního zbarvení listů a specifického zimního charakteru rostlin. Projektanti považovali za důležité vybrat ze sortimentu rostlin kromě „standardního zboží“ i solitérní stromy a keře se specifickým vzrůstem. Všechny nádoby byly podsazeny trávami a trvalkami.

Stromy o výšce kolem šesti metrů prošly v okrasné školce, přípravnou fází na výsadbu na konečné stanoviště, která trvala jeden rok. Před jejich umístěním do nádob byl kořenový systém dřevin připravován pomocí technologie Air-Pot.

Vnitřní nádvoří jsou tvořena zapuštěnými, chladnými zahradami, které spojují IKEA-vesničku s hotelovou částí budovy. Rostou zde břízy a po stěnách šplhají popínavky, které si vystačí s omezeným množstvím světla (Lonicera henryi).

Ozelenění budovy: zelená střešní terasa a zelené fasády

Výsadbou 160 stromů projekt překročil stávající technologické hranice. Od počátku bylo cílem vytvořit optimální prostředí, které umožní dlouhodobý růst všech dřevin.

Kulaté a kónicky tvarované květníky byly vyrobeny z bíle natřeného ocelového plechu a na budově vytvářejí výrazný kontrast. Simulace větru ukázaly, že zejména na exponovaných místech budovy lze očekávat vysoké zatížení větrem, a proto bylo nutné každou nádobu pro rostliny upevnit šrouby, aby se nepřevrátila. Větší stromy jsou v nádobách ukotveny kurty za kořenový bal, v oblasti koruny mohou být navíc fixovány nerezovými lanky. Pro statický výpočet byla dimenzována hmotnost stromu, nádoby a výsadbového substrátu až do šesti tun.

Samotná nádoba je ve svém dně vybavena mezistěnou, takže do ní lze zdola dovést a připojit vodovodní a elektrické vedení. Vodotěsná fólie a tepelná izolace z minerální vlny chrání ocelový plech před vlhkostí a korozí. Jako rostlinný substrát byl použit strukturní substrát pro zelené střechy s vysokou akumulační schopností.

Každá nádoba, případně strom je zavlažován automatickou, senzorově řízenou závlahou (je zde více než 30 zavlažovacích okruhů), která umožňuje reagovat na individuální požadavky rostlin v daném místě. Přebytečná voda je z nádob řízeně vypouštěna okapovým systémem. Na střeše byly instalovány regulační ventily, z nichž vede závlaha přes fasádu ke každé nádobě. Ovládací počítačová jednotka s dálkovým přístupem umožňuje průběžnou kontrolu celého systému.

Situace na staveništi vyžadovala ze strany dodavatelské zahradnické a krajinářské firmy použití speciální logistiky. Všechny stromy a keře byly na stavbu dovezeny nákladní dopravou a ihned vyzdviženy na místo výsadby a zasazeny do nádob pomocí stavebního jeřábu.

Oceněné účinné chlazení

Za vynikající výkon v oblastech klimatu, vody, energie, ovzduší, biologické rozmanitosti a nákladů byl projekt poprvé na světě oceněn mezinárodním certifikátem Greenpass Platinum. V horkém dni ochladí budova se svými 160 stromy okolí vídeňského západního nádraží až o 1,5 °C.

Mezinárodní certifikační standard GREENPASS analyzoval a hodnotil celkem šest tematických okruhů se zaměřením na veřejný prostor: klima, voda, vzduch, biodiverzita, energie a náklady.

S pomocí technologie GREENPASS (GREENPASS je environmentální studie, která pomocí speciálního softwaru simulujícího mikroklima dokáže predikovat dopad výstavby na vnější okolí, výsledná stavba pak po hodnocení obdrží certifikát, pozn. red.) může být optimálně využíváno navrhování i podrobné plánování zelené infrastruktury. Cílem je zajistit vysokou úroveň účinnosti a tepelného komfortu pro budoucí uživatele a pro okolí staveb a potvrdit ji oficiálně tímto mezinárodním certifikačním standardem pro klimatickou odolnost.

Oproti původnímu stavu přispěla nová „zelená“ prodejna nábytku výrazně ke zlepšení klimatu v tomto místě. Z této situace profitují nejen obyvatelé

z blízkého okolí, ale i návštěvníci objektu, na jehož volně přístupné terase je v horkém dni pocitová teplota vnímána jako chladnější o více než 12 °C.

V červnu 2022navštívili střešní terasu i účastníci exkurze SZKT. Provázel je zde autor návrhu Joachim Kräftner.
V mezipodlaze každé nádoby je prostor pro uložení rozvodů automatické závlahy a elektroinstalace

Závěr

Tento náročný projekt ukázal nové možnosti oze- lenění budov, které je třeba v budoucnosti i nadále rozvíjet. Naše města jsou stále teplejší a probíhající klimatická změna si žádá použití nových stavebních postupů akcentujících zeleň, která bude naše životní prostředí aktivně ochlazovat. O předpokládané délce života stromů a keřů v nádobách nelze zatím říci příliš mnoho. Cenná data zde může poskytnout prováděný průběžný monitoring projektu. Ozelenění budov s rostlinnými nádobami je jistě technologie, která v budoucnu nabude na významu a jako taková byla také zahrnuta do předpisů ÖNORM L1136.

Detail fixace nádob proti převrácení
Zpět