181,00 

Udržitelnost
Zahrada Park Krajina 3/2022

Kategorie:

Pojem „udržitelný rozvoj“ byl definován v roce 1987 jako „takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ Měl by stát na třech pilířích udržitelnosti, a to ekonomickém, enviromentálním a sociálním.

Obsah

Dagmar Fetterová

Zámecký a park v Břežanech

Petr Förchtgott

Modrozelená proměna Vídně

Irena Tolarová

Tůně v plzeňských parcích

Michal Braunč

Jiří Voda - mistr ČR ve stromolezení 2022

Kateřina Čadková

Rozhovor s Petrem Klápštěm

Petra Šilberská

Sedlák a TUR

Eva Němcová

Jak navrhovat udržitelnou zeleň, když dochází voda?

Gabriel s.r.o.

ReCyklujeme?

Martin Prokeš

Hledání cest k udržitelnému pěstování stromů

David Smyčka

Venkovská inspirace

Jan Waldhauser

Odpady jinam než na hromadu

Tomáš Trnka

Omezování pesticidů v městském prostředí

Petr Velička, Tomáš Popelínský

Krajinářský přístup k výstavbě obchodního domu

Martin Charvát

Přírodní zahrada, nebo permakultura?

Attila Tóth

Udržateĺný, udržateĺná, udržateĺné

Popis

Pojem „udržitelný rozvoj“ byl definován v roce 1987 jako „takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ Měl by stát na třech pilířích udržitelnosti, a to ekonomickém, enviromentálním a sociálním.