Zdarma ke stažení.

Stromy
Zahrada Park Krajina 1/2019

Kategorie:

Stromy jsou hlavním tématem prvního letošního čísla. Jsou základním kompozičním prvkem v návrzích krajinářských architektů a předmětem péče kolegů arboristů. V úvodním článku se Stanislav Flek zabývá sortimentem dřevin a jeho proměnami. Jako drobnou provokaci jsme zařadili článek o kovovém stromu v Bratislavě od Petra Pasečného, jehož umístění má však nejen kompoziční, ale rovněž praktické důvody. Možnosti vysazování nových stromů ve městech z velké části limituje rozmístění sítí technického vybavení a jejich ochranná pásma. Kolegy z Vídně a Prahy jsme požádali o jejich zkušenosti s výsadbou a údržbou stromů v ulicích.

Obsah

Šárka Steinová, Stanislava Ottomanská

Velká válka a zahradní architekt Josef Vaněk

Tereza Zatřepálková

Geologické centrum Řícany

Katarína Ruschková

Cesta na Altaj – poučení a inspirace

Gregory Murray Moore

Řez suchých větví: opatření z důvodu estetiky, nebo bezpečnosti?

Petr Förchtgott

Záhrada, Park a Detail roka 2018

Stanislav Flek

Sortiment pro měnící se středoevropské klima

Karel Slánský

Rozhovor o stromech ve Vídni a v Praze

Aleš Steiner

Pro zdravé stromy v ulicích – pilotní projekt Budečská

Alexandra Koutná

Použití prokořenitelných buněk na Dominikánském náměstí v Brně

Peter Pasečný

Pod ,,korunami stromov“

Zuzana Hegmonová

Jak jsme ve Zlíně sázeli bosket z 28 lip republiky

Popis

Stromy jsou hlavním tématem prvního letošního čísla. Jsou základním kompozičním prvkem v návrzích krajinářských architektů a předmětem péče kolegů arboristů. V úvodním článku se Stanislav Flek zabývá sortimentem dřevin a jeho proměnami. Jako drobnou provokaci jsme zařadili článek o kovovém stromu v Bratislavě od Petra Pasečného, jehož umístění má však nejen kompoziční, ale rovněž praktické důvody. Možnosti vysazování nových stromů ve městech z velké části limituje rozmístění sítí technického vybavení a jejich ochranná pásma. Kolegy z Vídně a Prahy jsme požádali o jejich zkušenosti s výsadbou a údržbou stromů v ulicích.