Hodnocení vitality dřevin – 5/2021

Hodnocení vitality dřevin – 5/2021

Webinář je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. Detailně rozebereme jednotlivé faktory vstupující do hodnocení vitality dřevin. Partnerem webináře je LDF MENDELU Brno.
Extenzivní zelené střechy – 3/2021

Extenzivní zelené střechy – 3/2021

Přednáška představí ucelený přehled problematiky zelených střech od historie po současnost, přiblíží jejich realizace, možnosti skladby souvrství, správný výběr rostlin či vhodných materiálů a také i jejich nevýhody.