Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení. Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.
Technika a technologie řezu stromů – akreditovaný webinář – 3/2022

Technika a technologie řezu stromů – akreditovaný webinář – 3/2022

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení.
Řez keřů, růží a lián – 2/2022

Řez keřů, růží a lián – 2/2022

KAPACITA NAPLNĚNA! Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů.
Technika a technologie řezu stromů  – webinář – 11/2021

Technika a technologie řezu stromů – webinář – 11/2021

Řez je jedním z nejzákladnějších a nejčastějších pěstebních zásahů na stromech, který je při péči o veřejnou zeleň realizován i kontrolován. Proto je klíčové umět správně rozlišit potřebu provedení řezu, navrhnout nebo posoudit odpovídající technologii řezu a znát technicky správné provedení.