24. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019

Budoucnost je dnes

27. 11. 2019 - 29. 11. 2019, Konference

Vyplnit přihláškuCena od 1400 Kč

Objednat 24. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Krajinářská architektura, zahradní design, zahradnictví a arboristika, obory, které sdružuje SZKT se dnes musí přizpůsobovat novým trendům na poli klimatických, ekonomických a společenských změn. Ekonomické a klimatické faktory mají přímý dopad na způsoby navrhování, zakládání i péči o (nejenom) vegetační prvky. Měnící se společenské prostředí vyžaduje mezioborovou spolupráci, ale i nové formy myšlení a změnu tradičních postupů.

Letošní ročník se bude věnovat problematice udržitelnosti staveb krajinářské architektury (park, veřejné prostranství, ulice, hřbitov, zahrada, stromořadí…) v kontextu těchto změn a představí konkrétní projekty, realizace a příklady zejména z České republiky a vybraných evropských zemí.

Připravované bloky přednášek jsou péče a návrhy veřejných prostranství, krajina zítřka, nové formy spolupráce, komu patří budoucnost a inspirativní projekty a hračky ve městě i krajině.

Pro koho je akce určena

 • Projektanti a krajinářští architekti
 • Správci zeleně
 • Úředníci státní správy a samosprávy
 • Studenti
 • Majitelé a zaměstnanci zahradnických a arboristických firem

Program

 • 10:30 - 12:00

  Prezence účastníků

 • BLOK I.

  Péče o veřejná prostranství ve městech

 • 12:05

  Jihlava - režimy sekání ve městě a proměny typů travních porostů

  Martina Gregorová - město Jihlava - odbor životního prostředí

 • Strakonice - trvalkové a letničkové výsadby ve veřejném prostoru

  Jaroslav Brůžek | vedoucí odboru, městská zeleň - Strakonice

 • Velká Polom - zrození návsi

  Tomáš Bindr | Aterlier 38

 • Park roku

  Jana Šimečková | SZÚZ

Místo konání: Městský kulturní dům Elektra

Organizační informace

Místo konání: Městský kulturní dům Elektra, Masarykova 950, Luhačovice

Přihlášení: Vyplňte, prosím, on-line závaznou přihlášku. V případě, že to z jakéhokoliv důvodu není možné, obraťte se na nás (kontakty níže) a domluvíme se na přihlášení jiným způsobem např. klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Storno podmínky se řídí Obchodními podmínkami – zde.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

 

NABÍDKA PRO SPONZORY – ZDE

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

2800 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

1400 Kč

nečlen

nečlen

3500 Kč

nečlen

student

1750 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 24. Dny zahradní a krajinářské tvorby 2019 2020-02-11