Biologická hodnota dřevin

Termín bude vypsán dle zájmu, Seminář

Ing, Petr Martinek Ph.D.

Rezervovat místo na semináři

Zadejte počet rezervací

Detaily účastníků

* Požadované pole

Popis akce - charakteristika

Korektnost biologického hodnocení dřevin, potažmo lokality, na které se dřeviny vyskytují, je jedním ze zásadních požadavků správného rozhodovacího procesu v problematice managementu péče o dřeviny rostoucí mimo les. Legislativa ochrany přírody na různých úrovních jasně definuje nutnost a také nenahraditelnost dřevin, jako biotopů (stanovišť) saproxylobiontních organismů. Prezentovaný kurz bude zaměřen na rozvinutí schopnosti absolventa zhodnotit korektnosti prováděných biologických hodnocení stromu/lokality. Dále bude účastník  semináře schopen z dostupné dokumentace odhadnout, zda provedené hodnocení a jeho závěry vyhovují všem náležitostem a zpracované výstupy odpovídají skutečnosti, resp. zda zpracovatel biologického posouzení zahrnul do zpracování všechna kritéria a aspekty hodnocení. Se zvláštním zřetelem budou probírány v dnešní době nejčastější formy biologického hodnocení dřevin ve vztahu k bezobratlé živočišné složce a v nich přítomné nejdůležitější části šetření. Bude probírána především otázka, jestli závěry odpovídají požadavkům ochrany přírody, ochrany zdraví a majetku atp. jak v obecné novině, tak na úrovni jednotek hodnocení. Na konkrétních případových studiích budou prezentovány výhody a nevýhody jednotlivých druhů hodnocení, se kterými se správce zeleně může ve své praxi běžně setkat a zda na základě hodnocení navrhovaná managementová opatření odpovídají podmínkám lokality, či samotné hodnocené dřevině a organismu vyskytujícím se na ni. Absolvent kurzu by měl nabyté znalosti společně se svými zkušenostmi velmi snadno implementovat do vlastní praxe.  

Přednášející: Ing, Petr Martinek Ph.D.

Pro koho je akce určena

  • arboristy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnance realizačních firem
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • krajináře
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Biologická hodnota dřevin 2019-12-06