Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020 – ZRUŠENO; nový termín bude vypsán v roce 2021

Kapacita je omezena na 15 účastníků!

15. 10. 2020, Exkurze

Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Vyplnit přihláškuCena od 540 Kč

Objednat Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020 – ZRUŠENO; nový termín bude vypsán v roce 2021

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Součástí brněnského historického centra je systém městských parků různé typologie a doby vzniku, který tvoří plnohodnotnou součást interiéru města a podílí se na jeho kulturně-historických hodnotách. Denisovy sady, park Koliště, park na Špilberku a park Lužánky tvoří jeho základní kostru. Na ni navazují historické zahrady a parkově upravená náměstí. Prostředí kulturních památek dále vhodně doplňují parkově upravené plochy, stromořadí a aleje.

Exkurzí budou přiblíženy základní faktické informace o jejich vzniku, vývoji a kulturně-historických hodnotách. Většina ze zmiňovaných parků byla v nedávné historii rehabilitována, pozornost bude proto věnována také památkovým metodám, jež byly uplatněny.

Přednášející: Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Zahradní a krajinářský architekt, památkář, vědeckovýzkumný pracovník a vysokoškolský učitel.

Pro koho je akce určena

 • Zahradní a krajinářské architekty
 • Správce zeleně
 • Zaměstnance odborných firem ...

Program

 • 9:00

  Sraz a registrace účastníků

 • 9:10

  Park Špilberk - dokončená celková rehabilitace

 • 10:00

  Denisovy sady - kulturní památka, objekt v městské památkové rezervaci

 • 11:00

  zahrada kláštera Kapucínů – dokončená rekonstrukce (kulturní památka, objekt v městské památkové rezervaci, objekt v prostředí kulturních a národních kulturních památek

 • 11:30

  Zelný trh, Dominikánské náměstí, náměstí Svobody, Jakubské náměstí, Moravské náměstí, Joštova třída, Komenského náměstí, Obilní trh – kulturně-historické aspekty použití dřevin v historickém centru města, parkově upravená náměstí (městská památkové rezervace)

 • 12:30

  přestávka na individuální oběd

 • 13:30

  Žerotínovo náměstí, park Koliště (objekty v městské památkové rezervaci, prostředí kulturních památek)

 • 14:30

  park Lužánky (kulturní památka, objekt v ochranném pásmu městské památkové rezervace)

 • 15:30

  ukončení, rozchod, případně společný odchod do centra Brna

Místo konání: Brno, Špilberk

Organizační informace

Přihlaste se nejlépe do 10.10.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE PLATIT NA MÍSTĚ!

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1080 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

540 Kč

nečlen

nečlen

1630 Kč

nečlen

student

820 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Brněnské historické parky a zahrady – 10/2020 – ZRUŠENO; nový termín bude vypsán v roce 2021 2021-03-14