Detekce a management dřevin s habitaty netopýrů – Brno – 8/2020 – zrušeno!

11. 8. 2020; 17:00 - 22:00, Workshop

Ing. Michal Prouza

Vyplnit přihláškuCena od 540 Kč

Objednat Detekce a management dřevin s habitaty netopýrů – Brno – 8/2020 – zrušeno!

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Seminář je zaměřen na objasnění skrytého způsobu života netopýrů ve vztahu ke stromům, s ním související průzkumy a řešení konkrétních situací ošetřování stromů s habitaty netopýrů.

V úvodní části budou účastníci seznámeni formou přednášky s hlavními specifiky vazby netopýrů na stromy a městské prostředí parků, stromořadí a vodotečí. Budou představeni hlavní zástupci letounů s vazbou na toto prostředí, jejich životní cyklus, kterým vysvětlujeme soužití netopýrů a lidí v jednom společném prostoru. Budou rozebrány všechny potenciální stromové habitaty netopýrů s konkrétními příklady a vysvětlením jejich důležitosti a možné nahraditelnosti. V dalším kroku bude vysvětlena metodika odborných průzkumů prostředí se zaměřením na vyhledávání a posuzování vhodnosti stromových defektů jako potenciálních habitatů pro netopýry. V neposlední řadě budou účastníci obeznámení s legislativní/racionální ochranou netopýrů zařazených mezi ZCHD, postupem při ošetřování nebo kácení stromů s detekovanými habitaty a možnostmi zachování nebo nahrazování nalezených úkrytů a nakonec s postupem při neočekávaném nálezu netopýrů během arboristického zásahu.

V rámci terénní pochůzky budou prakticky představeny přístroje (ultrazvukový detektor a průmyslová endoskopická kamera) k odhalování a determinaci netopýrů v jejich přirozeném prostředí a to jak ve volném prostoru tak přímo v úkrytech. Dále budou představeny a posouzeny konkrétní dostupné potenciální stromové habitaty a jejich management v  konkrétních situacích.

Přednášející: Ing. Michal Prouza

Vědecko - výzkumný pracovník Mendelovy univerzity v Brně

Pro koho je akce určena

 • Arboristy, stromolezce
 • Správce zeleně, vedoucí pracovníky odborných firem ...

Program

 • 17.00

  Prezence účastníků

 • 17:30

  Prezentace v interiéru

 • 19:30

  Přesun na lokalitu

 • 20:00

  Venkovní pochůzka s praktickými ukázkami a pozorováním netopýrů v terénu

 • 22:00

  Předpokládaný konec akce

Místo konání: Lužánky, Brno

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1.8. 2020. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře,  nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE PLATIT NA MÍSTĚ !

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1080 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

540 Kč

nečlen

nečlen

1630 Kč

nečlen

student

820 Kč

Podobné akce

150 150 Detekce a management dřevin s habitaty netopýrů – Brno – 8/2020 – zrušeno! 2020-08-11