Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 17/3/2020 – ZRUŠENO!

17. 3. 2020; 9:00 - 15:30, Seminář

Ing. Marek Žďárský

Popis akce - charakteristika

Seminář s ukázkami dřevin a techniky řezů vybraných mladých stromů v terénu (řezy dřevin budou probíhat školitelem ze země pouze pomocí ruční pilky a dvousečných nůžek u jím vybraných jedinců). Seminář bude probíhat převážně venku pouze s krátkým teoretickým úvodem v učebně.

Přednášející: Ing. Marek Žďárský

Zahradní inženýr, znalec v oboru Ochrana přírody (specializace: hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo les a Zemědělství (specializace: dendrologie, péče o dřeviny a jejich poškozování lidskou činností), Český certifikovaný arborista - Konzultant.

Pro koho je akce určena

  • Arboristé, stromolezci
  • odborní pracovníci státní správy a samosprávy
  • správci zeleně
  • majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem
  • technický dozor investora, učitelé odborného školství, studenti odborných škol
  • nadšenci

Místo konání: Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, Průhonice

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 9.3.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1250 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

650 Kč

nečlen

nečlen

1900 Kč

nečlen

student

980 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Determinace běžných druhů stromů v bezlistém stavu a jejich nároky a požadavky na řez – 17/3/2020 – ZRUŠENO! 2020-03-23