Dětská hřiště a plánování pro hru – nové trendy pro udržitelné a přívětivé město – 3/2019

26.3.2019, Konference

Ing. arch. Mirjana Petrik, Ing. Magdalena Smetanová, Ing. arch Petr Lešek, MUDr. Vladimír Kmoch

Vyplnit přihláškuCena od 560 Kč

Objednat Dětská hřiště a plánování pro hru – nové trendy pro udržitelné a přívětivé město – 3/2019

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

V rámci konference představíme  memorandum Děti a město / Prostor pro hru a prohloubíme témata, kterým se věnovala konference Architektura dětem 2018 (www.architekturadetem.cz).  

Cílem memoranda je zlepšit prostředí pro hru a trávení volného času dětí a mládeže v našich městech. Přijďte se seznámit s novými přístupy a strategiemi, jak navrhovat prostory pro hru, ale i veřejné prostory obecně tak, aby naplňovaly potřeby dětí a dobře sloužily všem uživatelům.

Dotkneme se řady témat, jako například certifikace herních prvků včetně autorských prvků, konceptu hodnocení přínosného rizika, platné legislativy a zodpovědnosti, která z ní vyplývá pro provozovatele herních ploch, a také třeba problematiky použití syntetických povrchů v prostorách sportovních a dětských hřišť.

Přednášející: Ing. arch. Mirjana Petrik, Ing. Magdalena Smetanová, Ing. arch Petr Lešek, MUDr. Vladimír Kmoch

Program

I. BLOK: DĚTI A MĚSTO – HRA VE VEŘEJNÉM PROSTORU MĚST
Jaké jsou potřeby dětí ve veřejném prostoru měst? Jsou děti rovnocennými uživateli současných měst? Jak vypadají herní prostory “na míru” a jaké jsou jejich výhody? Jaká je filosofie, vize a cíle hnutí Města přátelského k dětem? Odpovědi na tyto otázky a představení postupů, jak integrovat děti do veřejného prostoru měst a obcí.
II. BLOK: MEMORANDUM DĚTI A MĚSTO / PROSTOR PRO HRU
Představení memoranda Děti a město / Prostor pro hru, které vzniklo na základě konference Architektura dětem 2018 (www. architekturadetem.cz). Několik příkladů z ČR i ze zahraničí, kdy se koncept Města přátelského k dětem podařilo úspěšně prosadit do startegického plánování.
III. BLOK: CERTIFIKACE, LEGISLATIVA A KONTROLA
Mýty a realita v oblasti certifikace zařízení dětských hřišť a jejich kontroly. Jaké povinnosti vyplývají provozovatelům herních ploch ze zákona? Co je to přínosné riziko?
IV. BLOK: POVRCHY HŘIŠŤ
Výhody a úskalí využití různých druhů dopadových a herních povrchů na dětských hřištích. Problematika syntetických povrchů z pohledu uživatele, provozovatele i investora.
V. BLOK: OPLOCENÍ PROSTORŮ PRO HRU
Jak přistupovat k oplocení prostorů pro hru. Kdy je oplocení potřeba a kdy ne, kdy se stává nežádoucí bariérou. Pozitiva, negativa, možná ztvárnění, příklady dobré praxe. 
VI. BLOK: PARTICIPACE DĚTÍ
Jak správně zapojovat děti a mládež do spolurozhodování o podobě prostorů pro hru. Specifika participace s dětmi, úskalí, časté chyby, příklady dobré praxe.
VII. BLOK: ROLE MĚSTA A DOTACE V ČR
Možnosti financování prostorů pro hru. Dotační politika měst a obcí a její úskalí.

DISKUZE

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 18.3.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

900 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Dětská hřiště a plánování pro hru – nové trendy pro udržitelné a přívětivé město – 3/2019 2020-01-19