25. Dny zahradní a krajinářské tvorby – 11/2021 – ZRUŠENO

"V PŘÍZEMÍ"

24. 11. - 26. 11. 2021, Konference

Odborný garant programu: Ing. Jana Pyšková a přípravný tým

Popis akce - charakteristika

Vzhledem k enormním nárůstům počtů nakažených, zprávám z médií a proběhlé tiskové konferenci ministra zdravotnictví se situace dramaticky mění. Vedeni obavami se odhlašují účastníci, omlouvají se přednášející, riziko nákazy se zvětšuje. Dne 17.11.2021 o věci jednala správní rada SZKT a po reálném zhodnocení situace rada dospěla k neradostnému rozhodnutí, letošní konferenci 25. Dny ZKT v Luhačovicích neuskutečnit. Celý přípravný tým neúnavně pracoval na výborném programu a do poslední chvíle jsme se těšili, že se všichni potkáme. Rušit konferenci těsně před jejím začátkem je noční můra všech organizátorů a tak věříme, že to pochopíte. Konferenci v prezenční formě zorganizujeme v prvním možném bezpečném období a těšíme se, že se uvidíme.

„Ztráta biologické rozmanitosti je v globální agendě zastíněna změnou klimatu, ale tyto dvě otázky spolu úzce souvisejí, mají podobné dopady na lidské blaho a je třeba je urychleně řešit společně. Klima získalo více pozornosti, protože lidé jej ve svém životě stále více pociťují – ať už jde o požáry nebo riziko hurikánů. Ztráta biologické rozmanitosti má podobný účinek na lidské blaho.“

(Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách IPBS 2021)

Letošní konference v Luhačovicích proběhne po roční přestávce. Celkově je doba jiná, náš osobní i pracovní život byl na téměř dva roky dramaticky ovlivněn epidemií. Jiná situace je i v nejistotě, s níž jsme konferenci připravovali, i proto s vyhlášením přicházíme až teď. Naše výroční konference má vždy dva důležité aspekty – odborný a společenský. Odborný by fungoval i online, společenský ne. Všichni se na konci sezóny těšíme, že se v Luhačovicích potkáme. Vyměníme si zprávy, drby, jeden druhému poradí. S profesionály se potkají studenti. Naše konference je mimochodem jedna z největších profesních vůbec, i proto přitahuje také odborníky z jiných profesí.

Naše obory budou už řešit úlohy spjaté s klimatickou změnou a ztrátou biodiverzity. Letošní léto bylo v České republice mírné, ale na Zemi je rok 2021 nejteplejším v historii měření teplot. I my jsme zažili extrémní klimatické jevy, tornádo a povodně. Ztrátu biodiverzity lidé si tolik neuvědomují, ale je pro nás stejnou hrozbou. Naše profese ale mohou ve zmírňování obou jevů důležitou roli: Přirozeně musíme reagovat na přírodní podmínky místa, musíme umět předvídat. Disponujeme vhodnými znalostmi a schopnostmi, dokážeme využívat přírodě blízká řešeni, umíme nahlížet na problémy komplexně. Učíme se propojovat udržitelnost, ekonomiku a krásu. 

Letošní téma je „PŘÍZEMÍ“ krajiny v urbanizované i volné krajině. Travnaté porosty luční i rekreační, záhony, mokřady, podrosty v lesích i v zemědělské krajině nebo nivách řek jsou důležitou součástí práce krajinářských architektů, zahradních návrhářů, zahradníků, arboristů i úředníků, je jim věnována velká pozornost při výuce i výzkumu. I PŘÍZEMÍ se týká klimatická změna a ztráta biodiverzity, i tam platí imperativ udržitelnosti. Program se dělí do čtyř bloků: Po úvodním s širším náhledem do problematiky přijdou tři odborné. Druhý blok propojí udržitelnost a ekonomiku, třetí je environmentální, čtvrtý se věnuje lidem a krajině v sídlech i mimo ně. Uslyšíte odborníky z našich i jiných oborů včetně humanitní sféry. Dozvíme se novinky z Evropské komise, o plánování dotačních programů, uvidíte příklady neotřelých způsobů obnovy a managementu různých porostů s koňmi nebo s tankem. Nebudou chybět ukázky povedených projektů a uslyšíte i o jejich bolestech. Připomeneme si, jak důležitý je kvalitní veřejný prostor a krajina pro člověka, i když po lockdownu si to snad uvědomili všichni.

Jana Pyšková, garantka + přípravný tým

PŘIHLÁŠKA

Konference je pod záštitou:

Přednášející: Odborný garant programu: Ing. Jana Pyšková a přípravný tým

Pro koho je akce určena

 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Odborné pracovníky státní správy
 • Majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • Odborné pedagogy, studenty...

Partneři akce

Generální partner konference
Hlavní partner konference
Partner konference
Partner konference
Partner odborného programu

Program

 • 10.30

  Registrace účastníků

 • 12:00

  Úvodní slovo

  Ondřej Feit, ředitel SZKT a Marian Ležák, starosta města Luhačovice

 • 12:15

  Představení konference

  Jana Pyšková

 • 12:20

  Blok I. - Obecný úvod do problematiky

 • Evropská krajina na cestě k udržitelnosti

  Ladislav Miko | ředitel Odboru ochrany přírodních zdrojů Generálního ředitelství živ. prostředí Evropské komise

 • High diversity plantings (s českými titulky)

  Petr Korn

 • Zahrada sdíleného vědomí na festivalu zahrad v Chaumont-sur-Loire

  Studenti krajinářské architektury ČVUT Praha

 • Ano, můžem

  Eva Jeníková a Jana Pyšková

 • Krafferova zahrada - záchrana památky zahradního umění a jak se uživit

  Michaela Zudová a Jan Makovička | spolek Krafferova zahrada z.s.

 • 14:35

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • Přírodě blízká péče nejen o travní ekosystémy – využití koní v městském prostředí.

  Tomáš Trnka | VZMB p. o.

 • Přednáška hlavního partnera konference

  Bera CZ

 • Park roku - vítěz ceny veřejnosti

  Jitka Vágnerová

 • Vítězný Park roku - Stromovka Humpolec

  Atelier Partero | Jakub Finger, Kristina Baturko

 • Park roku - vítěz ceny veřejnosti - Oslavany

  Jitka Vágnerová

 • Přednáška generálního partnera - Lorberg

 • 17:50

  Shrnutí dne

 • 19:00

  Společenský večer s rautem ( pro zájemce: blíže v sekci Organizační informace a v přihlášce)

 • Změna programu vyhrazena

 • 9:30

  Blok II. - Environmentální pilíř udržitelnosti

 • Mulčování trvalkových záhonů - benefity a úskalí

  Adam Baroš | VÚKOZ v.v.i.

 • Listožrouti

  Jan Nussbauer | Herba Grata

 • Nedoceněné domácí druhy rostlin

  Martina Kotlandová

 • Nepůvodní rostliny očima krajinářské architektky a ekologa

  Jana Pyšková a Petr Pyšek | Botanický ústav AV ČR

 • Jakou roli může hrát bylinná mykorhiza a jak ji využít v urbanizovaném prostředí

  Petr Kohout | Mikrobiologický ústav AV ČR

 • Biodiverzita v zemědělské krajině Lednicko-valtického areálu

  Petra Kunovská | absolvent Mendelovy univerzity v Brně, ZF v Lednici

 • 12:00

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:45

  Blok III. - Ekonomický pilíř

 • To nejlepší z trvalek a travin - hodnocení sortimentů za 20 let v Německu

  Cornelia Pacalaj a Jan Nussbauer

 • Ekonomické důsledky nesprávné péče o krajinu

  Petr Havel | Šéfredaktor portálu Naše voda

 • Recykluj a ušetři – chovejme se ekologicky i ekonomicky

  Tomáš Gabriel | jednatel Gabriel s.r.o.

 • Plánování a realizace v souvislostech a souladu s přirodou

  Petra Löffelmannová - projektant, realizátor

 • 15:55

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • Druhová pestrost stávajících a nově zakládaných porostů, jako předpoklad stability biotopů.

  Marie Straková | Agrostis Trávníky, s.r.o.

 • Opatření MZI v krajině z různých pohledů

  Jan Macháč | Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Přírodě blízký přístup ve veřejném i soukromém sektoru

  Martina Petrová | Přírodní zahrada, z.s.

 • Do parku - portál krajinářské architektury

  Lucie Vogelová

 • 18:00

  Shrnutí dne

 • 21:00 - 23:00

  Společenský večer s živou hudbou

  Cimbálová muzika Michala Miltáka ze Strážnice

 • Změna programu vyhrazena

 • 9:15

  Blok IV. - Lidé a rostliny

 • Riegrovy sady - revitalizace parku s novými pokryvnými podrosty

  Matouš Jebavý | ČZU v Praze, katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ

 • Park roku 2021 a udržitelnost

  Jana Šimečková | ředitelka SZÚZ

 • Naturalizace cibulovin ve veřejném prostoru a jejich biodiverzitní a společenské přínosy

  Miek Stap | tlumočí Jan Nussbauer

 • Dvě tváře parků: zdroje invazí a biotop pro ohrožené druhy

  Jan Pergl | Oddělení ekologie invazí, Botanický ústav, AV ČR

 • Řečkovický park vrácený lidem

  Lýdia Šušlíková | Atelier Zdenka Sendlera

 • 11:15

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • „Od ego k eko“ aneb možnosti použití vegetace ve veřejných prostranstvích

  Martina Imramovská | Krajinářská architektura M²

 • Kruhové objezdy - specifické místo pro biodiverzitu a prezentaci sídel

  Jaroslav Brůžek a Jan Jedlička

 • Bratislava električka - zelené koleje, radosti i trápení

  Norbert Hujdič | Hydrograss - company, s.r.o.

 • Revitalizace ovcí, krávou, bagrem, motorkou i tankem

  Ondřej Sedláček | Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

 • Revitalizace rašelinišť - obnova vodního režimu, vegetace a ekosystému

  Vladimír Zýval | Geo Vision spol. s r. o.

 • Otevřeli si park, ale chodili jim tam lidi...

  Ondřej Fous

 • 13:50

  Shrnutí konferece

 • Změna programu vyhrazena

Místo konání: MDK Elektra, Luhačovice

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 11. 2021. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku – odkaz výše.

VLOŽNÉ (obsahuje: lektorné, pronájem prostor, coffee-break občerstvení v průběhu přednášek, společenský večer s živou hudbou 25.11.2021, organizace)

Člen SZKT – platí i pro členy slovenské SZKT (3.250,- Kč)

Nečlen (3.950,- Kč)

Člen SZKT – mimořádný (1.625,- Kč)

Nečlen – student (1.975,- Kč)

V ceně není zahrnuto občerstvení formou rautu v rámci společenského večera 24.11.2021. Cena rautu s přípitkem pro jednu osobu je 400,- Kč. Objednat je možné v přihlášce.

Úhrada: Vzhledem k nejisté situaci (možnost zrušení akce z důvodu epidemiologické situace nebo změna na on-line přenosy), vám zálohovou fakturu vystavíme až cca 14 dní před datem konání konference. Fakturu budeme odesílat na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Chceme tak předejít možné administrativní zátěži v případě vracení vložného. Obchodní podmínky zde obchodní a storno podmínky.

DŮLEŽITÉ !!! Pokud budeme nuceni uspořádat konferenci v on-line režimu (ZOOM), svůj zájem o tuto formu za sníženou cenu potvrďte v přihlášce.

Hygienická opatření se budou řídit dle aktuálních vládních nařízení.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

Podobné akce

150 150 25. Dny zahradní a krajinářské tvorby – 11/2021 – ZRUŠENO 2021-11-30