Exkurze – Písek – Vylepšení stanovištních podmínek významného stromu – 11/2022

Exkurze   8. 11. 2022   Ing. Ondřej Kofroň

Objednat Exkurze – Písek – Vylepšení stanovištních podmínek významného stromu – 11/2022

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

Místopředseda sekce Správa zeleně. Koordinátor městské zeleně, referent orgánu ochrany přírody, MěÚ Písek. Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě MENDELU. Od roku 2016 prosazuje početnější výsadby dřevin v jihočeských městech, věnuje se jejich květinové výzdobě a nebojí se nepovolit kácení zdravých dřevin.

Sekce správa zeleně SZKT navazuje na předchozí návštěvy členských měst, kdy si Vás tentokrát dovoluje pozvat do jihočeského Písku, ve kterém proběhne speciální ošetření jilmu habrolistého (Ulmus minor) o výšce 29 m, s obvodem kmene 371 cm, rostoucího v centrálním městském parku – Palackého sadech. Tento strom byl díky svým rozměrům a umístění navržen pro vyhlášení památným a dle dalšího dílčího a laboratorního hodnocení se jedná o jedince v dobrém zdravotním stavu a velkou perspektivou, jedinečného v celé ČR a dokonce i ve střední Evropě. Stanoviště jilmu však trpí extrémním sešlapem vlivem vysoké návštěvnosti, pořádáním kulturních akcí a neukázněnosti chodců. Město Písek se proto rozhodlo přistoupit k vylepšení stanovištních podmínek, kdy zde proběhne výjimečně plošné odstranění degradované svrchní vrstvy půdy s využitím šetrné metody supersonického rýče (AirSpade) v kombinaci s ručním výkopem na celkové ploše cca 120 m2. Obnažený kořenový systém bude makro-injektován, za účelem zlepšení fyziologické vitality stromu a zvýšení energetických zásob pro následující sezónu (v tomto období bude většina přijatých látek uložena do kořenového systému a následující sezónu dřevinou využita pro růst podzemní a následně i nadzemní části). Vzhledem k lokálním nálezům chorob a hmyzích škůdců snižujících vitalitu jilmu, bude pro tento strom rovněž využito malé množství fungistatů a látek s insekticidním účinkem pro potlačení jejich negativních vlivů. Následně zde dojde k rozprostření náhradního substrátu složeného z promývaného drceného kameniva nižší frakce, humusu a biouhle pro lepší retenci vody. V další fázi (mimo exkurzi) bude okolí stromu oploceno dřevěným oplocením „lesnického typu“ (dle požadavku památkářů), kotveného na půdních vrutech v celkové délce 50 bm. Strom by měl být v závislosti na rekce provedených zásahů následně pravděpodobně v polovině příštího roku vyhlášen jako památný. 

Během celé akce bude k dispozici koordinátor městské zeleně Písku (Ing. Ondřej Kofroň), zástupce realizační firmy (Ing. Petr Růžička, BAOBAB) a autor metodiky makro-injektáže (Ing. Petr Martinek, Ph.D. – LDF MENDELU), kteří pro všechny přítomné správce zeleně budou k dispozici pro jejich dotazy.

Mezi jednotlivými fázemi probíhajících zásahů bude v případě zájmu uskutečněna zahradnická procházka městem (výsadby stromů, úprava uliční zeleně, trvalkové záhony apod.). 

Přihlašování je možné do 7.11.2022 (na email kancelar@szkt.cz), jedná se o volnou a neformální exkurzi s ukázkou aplikace odborných přístupů v městské zeleni.   Účast je zdarma!

Program

 • 10:00 - 10:15

  Prezence účastníků na místě (Palackého sady v Písku, před hudebním pavilonem)

 • 10:15 - 12:00

  Dopolední blok ukázek

  Ing. Ondřej Kofroň, město Písek | Ing. Petr Růžička, BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. | Ing. Petr Martinek, Ph.D. – Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

 • 12:00 - 13:00

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:00 - 15:00

  Dopolední blok ukázek

  Ing. Ondřej Kofroň, město Písek | Ing. Petr Růžička, BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. | Ing. Petr Martinek, Ph.D. – Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

150 150 Exkurze – Písek – Vylepšení stanovištních podmínek významného stromu – 11/2022 2022-11-02
Pro koho je akce určena
 • Správce zeleně
 • Arboristy
 • Úředníky státní správy a samosprávy - OŽP

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku