Jižní Čechy – inspirace přírodou 8/2021 – právě probíhá :-)

25. - 27. 8. 2021, Exkurze

Odborný garant programu: Ing. Ondřej Feit

Kapacita semináře je již naplněná!

Popis akce - charakteristika

Představíme vám krajinu Jižních Čech v místech, která nás inspirují k citlivému přístupu při tvorbě či obnově krajiny. Vynecháme obvykle navštěvované lokality regionu a zamíříme do těch odlehlejších. Účastníci exkurze budou mít exkluzivní příležitost navštívit s odborným průvodcem nejstarší přírodní rezervaci na evropském kontinentu NPR Žofínský prales. Navštívíme také národní přírodní rezervaci Žofinka – rašeliniště s původními porosty borovice blatky, kde probíhá v rámci řízené péče další obnova. Na Novohradsku nemůžeme dále minout romantický krajinářský park Terčino údolí, barokní kostel na Dobré vodě, revitalizaci řeky Stropnice či procházku po krajině s osvíceným místním hospodářem.

Navštívíme ale i města a krajinářská díla, kterými příroda do měst vstupuje – revitalizaci ornitologické lahůdky Vrbenské rybníky v Českých Budějovicích a na ni volně navazující park 4 Dvory s managementem řízené sukcese, revitalizaci nábřeží v Plané nad Lužnicí či lázeňský park v Třeboni, s trvalkovými záhony z workshopu SZKT. V místě noclehu se pokocháme pohledem na jeden z největších dřínů v ČR a možná dojde i na jedno zahradnické překvapení. Exkurzi zakončíme návštěvou přírodní zahrady Radonice a trvalkové školky Herba Grata. Na všech navštívených lokalitách vás budou provázet autoři projektů, správci daného území či zástupci investora a zhotovitele.

POZOR: Program exkurze je fyzicky poměrně náročný.  Návštěva Žofínského pralesa a NPR Žofinka může být pro méně zdatné jedince či pro starší osoby zejména v teplém počasí až vyčerpávající! Neschůdný a podmáčený terén, překračování vodních stok a padlých stromů, nezbytnou výbavou jsou alespoň nízké holínky.

Booklet s podrobným programem.

Přednášející: Odborný garant programu: Ing. Ondřej Feit

Ředitel SZKT

Pro koho je akce určena

 • Zahradní a krajinářské architekty, projektanty
 • Správce zeleně
 • Arboristy
 • Zaměstnance odborných firem
 • Širokou odbornou veřejnost ...

Program

 • 9:00

  Odjezd autobusem z Prahy, Hlavní nádraží

 • 10:20

  Revitalizace nábřeží v Plané nad Lužnicí

  Ing. Tomáš Popelínský, Ing. Jiří Šimánek, starosta Plané n.L.

 • 12:05

  Individuální oběd

 • 13:05

  Park 4Dvory, České Budějovice

  Ing. Petr Velička, prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

 • 15:20

  Revitalizace Vrbenských rybníků, České Budějovice

  Zástupce AOPK - Středisko České Budějovice, Martin Valečka - vodohospodář, Šmídová Landscape Architects

 • 18:00

  Ubytování a večeře - Hotel Alf, Borovany

 • 8:00

  Odjezd z ubytování

 • 8:50

  Žofínský prales

  Petr Lepší, DiS., SCHKO Blanský les

 • 12:20

  Terčino údolí u Nových Hradů - přírodně krajinářský park

  Ing. Marek Ehrlich, NPÚ České Budějovice

 • 14:40

  Poutní místo Dobrá Voda

 • 15:10

  Revitalizace polních cest místním hospodářem

  Robert Blíženec

 • 17:20

  Návrat na ubytování a večeře - Hotel Alf, Borovany

 • 19:15

  Přednáška o revitalizace říčky Stropnice

  Ing. Vladimír Šámal, AOPK ČR

 • 8:00

  Odjezd z ubytování

 • 8:35

  Revitalizované rašeliniště Žofínka NPR

  Mgr. Ladislav Rektoris, AOPK ČR

 • 10:55

  Vytěžená rašeliniště Hrdlořezy a jejich obnova

  Mgr. Ladislav Rektoris, AOPK ČR

 • 12:30

  Oběd Třeboň

 • 13:30

  Trvalkové záhony vysazené v rámci workshopu SZKT

  Ing. Jan Nussbauer

 • 15:10

  Trvalkové výsadby v Ševětíně

  Ing. Jan Nussbauer

 • 15:50

  Trvalková škola Herba Grata, Radonice

  Ing. Jan Nussbauer

 • 19:40

  Praha - Hlavní nádraží

  (čas příjezdu se může změnit s ohledem na aktuální dopravní situaci)

Místo konání: Hotel Alf, Borovany (ubytování)

Organizační informace

V ceně zájezdu je zahrnuto: náklady na autobusovou dopravu, odborní průvodci, ubytování ve 2 lůžkových pokojích (Hotel Alf, Borovany) na 2 noci s plnou penzí – vyjma oběda první den, zapůjčení průvodcovských sluchátek. Jako dárek, obdrží účastníci odbornou publikaci Zahrady a parky Jižních Čech (M. Ehrlich, M. Pavlátová).

Kapacita zájezdu je omezena na 35 míst!

Přihlášení: Přihlaste se co nejdříve – počet míst je omezen! Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 11. srpna 2021.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě faktury, kterou Vám vystaví systém na základě závazné přihlášky. Platbu můžete provézt i po datu splatnosti  faktury, nejdříve cca 3 týdny před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Dodatek ke stornopodmínkám: Pokud nebude možné exkurzi uskutečnit z důvodu vládních nařízení, budeme vracet plnou cenu.

Epidemiologická opatření se budou řídit aktuálním stavem a k tomu vydanými nařízeními.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

6000 Kč

nečlen

nečlen

6800 Kč

Podobné akce

150 150 Jižní Čechy – inspirace přírodou 8/2021 – právě probíhá :-) 2021-08-27