Hodnocení stromů pro pokročilé (biologická hodnota dřevin)

Termín bude vypsán dle zájmu, Seminář

Ing. Petr Martinek Ph.D.

Rezervovat místo na semináři

Zadejte počet rezervací

Detaily účastníků

* Požadované pole

Popis akce - charakteristika

Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením dřevin ve městech. U zájemců o absolvování tohoto kurzu je předpokládána základní znalost problematiky hodnocení dřevin, která bude v rámci tohoto kurzu rozvinuta v oblasti speciálních hodnocení dřevin se zaměřením na jejich biologickou hodnoty. Biologická hodnota dřevin, tedy schopnost dřevin poskytovat biotopy (stanoviště) pro organismy, které se v jiných biotopech nemohou vyskytovat, je z hlediska ochrany přírody, péče o nelesní dřevinnou vegetaci a další souvislost jedna z klíčových souvislostí významu stromů v krajině. Kurz nabídne podrobné vysvětlení a ukázky postupů, které poskytnou absolventovi přehled o konkrétních metodách hodnocení aktuálního i budoucího potenciálu stromů hostit specifickou faunu s vazbou na dřeviny. Dále bude posluchač kurzu seznámen s možnostmi přímé i nepřímé determinace přítomnosti jednotlivých živočichů na hodnocené dřevině. Se zvláštním zřetelem bude nahlíženo na konkrétní případy výskytu saproxylických organismů ze skupiny  bezobratlých tak, aby absolvent kurzu mohl nabyté znalosti lehce aplikovat do vlastní praxe hodnotitele. Dalším zásadním předmětem kurzu bude způsob a varianty výstupů biologického hodnocení, které vzejde ze zpracovaného terénního šetření. Řešeny budou konkrétní případy s různou mírou podrobnosti hodnocení, ve kterých byly zohledněny  všechny aspekty dané lokality, projektu i dřeviny.

Přednášející: Ing. Petr Martinek Ph.D.

Pro koho je akce určena

  • arboristy
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnance realizačních firem
  • krajináře a projektanty
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Hodnocení stromů pro pokročilé (biologická hodnota dřevin) 2020-01-22