Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 10/2019

Číslo akreditace: AK/PV-216/2018

22.10.2019, Seminář

Ing. Marek Hamata

Popis akce - charakteristika

Cílem semináře je seznámit účastníky s moderními technologickými postupy při zakládání a regeneraci travnatých ploch uplatňovanými v praxi. Teoretická část bude doplněna praktickými ukázkami zakládání a regenerace travnatých ploch v Praze. Součástí programu je diskuze a praktické připomínky mezi účastníky a lektorem. Důraz bude kladen zejména na možnosti travnatých ploch ve veřejném prostoru, na snižování množství prachových částic ve vzduchu (trávník jako finální depo prachu). Zaměření na stávající normy a jejich využití v dané problematice zakládání a regenerace travnatých ploch. Seznámení s jednotlivými moderními technologickými postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru. Seznámení s hlavními problémy při výkonu autorského dozoru a TDI na stavbě spojené se zakládáním a regenerací travnatých ploch.

Součástí semináře je i exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách…

Přednášející: Ing. Marek Hamata

Pro koho je akce určena

 • Úředníci územních samosprávných celků podle paragrafu 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících (úředníci městského úřadu, magistrátu statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy) a podílející se na výkonu správních činností na úseku správy městské zeleně. Podle vnitřního organizačního uspořádání se jedná o pracovníky různých odborů, nejčastěji odborů životního prostředí, stavebních odborů a odborů správy majetku. Cílová skupina zahrnuje i vedoucí zaměstnance těchto odborů a jejich příslušných oddělení.

Program

 • Hlavní body programu teoretické části - dopolední blok:

 • Funkce a význam travnatých ploch ve veřejném prostoru sídel

 • Seznámení s platnými normami a jejich význam

 • Formulace zadání úkolu pro projektanta - stěžejní úkol investora

 • Posouzení stavu travnatých ploch a rozhodnutí o znovuzaložení či regeneraci

 • Výběr dodavatele rozhoduje o kvalitě díla

 • Jednotlivé technologické postupy zakládání a regenerace travnatých ploch včetně okamžité diskuze k jednotlivým technologiím

 • Výkon autorského dozoru a TDI

 • Jednotkové ceny založení a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru

 • Exkurze (po obědě) s odborným výkladem, včetně hodnocení pokryvnosti travnatých ploch, zaplevelením travnatých ploch a stanovení aktuálního pH půdy na travnatých plochách...

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

900 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Jednotlivé postupy zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru při využití moderních technologických postupů – 10/2019 2020-01-14