Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I. (2018, listopad)

7.11.2018, Seminář

Martin Honzík, Jindřich Pražák

Přednášející: Martin Honzík, Jindřich Pražák

Program

Kurz je zaměřen především na osvojení si zásad a postupů první pomoci, praktické zvládnutí krizových situací a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba). Kurz je určen pro profesionální stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

 • Postup při nehodě, postup při první pomoci, hlášení nehody
 • Specifika první pomoci a záchrany při nehodě na stromech
 • Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony
 • Resuscitace
 • Celkové vyšetření a základní polohování
 • Úrazy
 • Neúrazové akutní stavy
 • Vybavení lékárničky – osobní (lezecké) i skupinové
 • Lanové záchranné techniky
 • Praktické nácviky a simulace

Způsob výuky:            

Bloky nezbytné teorie jsou promítány v názorných „Power Pointových“ prezentacích. Probíranou problematiku dostávají účastníci kurzu i v tištěné formě v podobě pracovních skript s volným místem na poznámky. Stěžejní část výuky tvoří praktické nácviky (na figurínách a modelech, na figurantech i na sobě vzájemně). Pomyslným „zlatým hřebem“ výuky je procvičování probrané problematiky formou „reálných“ simulací, kdy jsou frekventanti kurzu postaveni před nachystanou situaci (krev skutečně teče, pacienti sténají, chroptí, křičí…). V rámci této akce  musí účastníci kurzu vyřešit vše od začátku až do konce. Tato aplikace zážitkové formy výuky spolu s následným rozborem postupu se zpětnou vazbou slouží k maximálnímu upevnění získaných znalostí a dovedností.

 • Nejvyšší počet 10 účastníků zajistí co nejindividuálnější přístup ke každému z nich.
 • Kurz vedou dva zkušení lektoři.

Výstup z kurzu: certifikát – osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům (lezecký set, výstupový set, přilba, vhodná obuv, lékárnička) osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik. Vhodné pracovní oblečení, simulace budou probíhat venku za každého počasí.

Účastníkům, kteří nebudou mít vhodné vybavení pro práci v koruně stromu a platné výše uvedené osvědčení, nebude umožněna účast na praktické části kurzu. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení vložného. O vhodnosti vybavení rozhoduje lektor.

Organizační informace

Přihlášení: Minimální počet účastníků je 7, maximální je 10 účastníků! Uzávěrka přihlášek je 31. října 2018. Poté se rozhoduje, zda se kurz naplnil. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem.

Storno: Bezplatné storno přihlášky je možné do 31. 10. 2018. Poté je z organizačních důvodů požadován storno poplatek ve výši 100%. Je možné však za sebe vyslat náhradníka. Děkujeme za pochopení. Další podmínky naleznete zde: Obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

2980 Kč

nečlen

nečlen

3950 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I. (2018, listopad) 2020-02-11