Modrozelená realita – 10/2020 – zrušeno; nový termín bude vypsán na květen 2021

15. 10. 2020, Konference

Odborný garant programu: Ing. Jana Caldrová a Ing. Jana Pyšková

Kapacita semináře je již naplněná!

Popis akce - charakteristika

Tradiční konference ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 a pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Klimatická změna se čím dál více projevuje v našem každodenním životě. Po teplé a na srážky chudé zimě, nás s největší pravděpodobností čeká opět suché a horké léto. Tyto změny ztěžují život nejen lidem, rostlinám, ale i dalším organismům ve městě. Ke zmírnění dopadů klimatické změny lze ale využívat řadu opatření, která jsou podmíněna mezioborovou spoluprací a vstřícností. Do společného prostoru se musí vejit nejen šedá, ale i modro-zelená infrastruktura. Všichni o ní mluví, ale jak je to s ní ve skutečnosti?

Speciální cena pro členy Sekce správa zeleně – 1 000 Kč (V přihlášce vyberte cenu pro nečleny studenty.)

Přednášející: Odborný garant programu: Ing. Jana Caldrová a Ing. Jana Pyšková

Pro koho je akce určena

 • Pro správce zeleně, zahradní a krajinářské architekty, vedoucí pracovníky odborných firem ...

Partneři akce

Spolupořadatel
Záštita
Partner
Partner
Partner

Program

 • Přednášet budou například:

 • Úvodní přednáška k problematice MZI

  Ing. Štěpánka Šmídová

 • Právní aspekty zavádění MZI / Legislativní problémy

  Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

 • Pracovní skupina pro stromořadí při IPR (technické i krajinářské aspekty) / Technické problémy

  Ing. Josef Souček, David Hora, DiS.

 • Mentální překážky v zavádění MZI

  PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

 • Kostnické náměstí / MZI v praxi

  Ing. arch. Hana Špalková a Ing. Radmila Fingerová

 • Příklady realizací a projektů

  Bc. Josef Vokál, Richard Kohout, Ing. Jitka Trevisan, Ing. Aleš Raimr ...

Místo konání: Tower Park, Mahlerovy sady 1, Praha 3

Organizační informace

V ceně je celodenní občerstvení včetně oběda.

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné, lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s fakturačními a kontaktními údaji na e – mail kancelar@szkt.cz. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde po přihlášení na Váš e – mail. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Kapacita akce: do 100 osob.

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

1000 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Modrozelená realita – 10/2020 – zrušeno; nový termín bude vypsán na květen 2021 2020-10-15